De kan vedta veiprosjekter for milliarder i Troms og Finnmark

Om én måned skal denne forsamlingen forhåpentlig vedta samferdselsprosjekter for store penger lengst nord i landet. Fylkestinget i Troms og Finnmark møtes i mars. Der er 2020-budsjettet viktigste sak.

Her ligger investeringer i vei for 1,2 milliarder i år og nær 1,6 milliarder neste år på bordet.

– Totalt 1,5 milliarder kroner. Det er samlet investeringsbudsjett i hele samferdselsdivisjonen, ikke bare i min avdeling. Med stort og smått, og alt fra veier til tunnelrehabilitering og fergekaier.

Annonse

Plan, prosjekt og utbygging

Troms og Finnmark

Det sier Bjørg Anita Joki. Hun er avdelingsleder i Vegavdeling for plan, prosjektering og utbygging i den nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Avdelingen ligger under samferdselsdivisjonen i fylkeskommunen, blant annet sammen med en tilsvarende vegavdeling for drift, vedlikehold og forvaltning. Der er Øyvind Strømseth avdelingsleder.

Bjørg Anita Joki, avdelingsleder for vegutbygging i Troms og Finnmark fylkeskommune. (Foto: Eget)

Joki kommer fra stilling som avdelingsleder i Statens vegvesen vegvdeling Finnmark, og har kontor i Vadsø.

Første møte i mars

Det nye, samlede fylkestinget har sitt aller første møte 10.-13. mars. Her er altså budsjettet den viktigste saken på agendaen.

Sent i fjor høst vedtok «overgangsorganet» Fellesnemnda et budsjett der budsjettene for gamle Troms og gamle Finnmark ble slått sammen til ett budsjett. Det er dette sammenslåtte budsjettet som ligger på bordet når politkerne møtes i mars.

I budsjettforslaget finner vi blant annet denne oversikten over inversteringer.

Investeringer i Troms og Finnmark. (Screenshot fra budsjettdokument)

I budsjettdokumentet (pdf) finnes en nærmere spesifisert oversikt over hvilke prosjekter som ligger i budsjettforslaget.

– Ikke alt er ferdig prosjektert, langt derifra. Mye er klart. Noe trenger ytterligere planlegging. Det er dette vi jobber utfra. Vi kommer til å ha aktivitet i store deler i fylket, sier Bjørg Anita Joki.