Brannvesen skal gjøre sprengstofftilsyn for DSB

De to kommende året blir det mer tilsyn med sprengstoff rundt om i landet. Tilsynet skal utføres av brannvesenet.

DSB planlegger nye tilsynsaksjoner med sprengstofflagre i 2020 og 2021. Det opplyste Gry Haugsnes i DSB på Arctic Entrepreneur. Hun er leder for kjemikalieseksjonen, og dermed også ansvarlig for alt som har med sprengstoff å gjøre i DSB.

Brannvesen på sprengstofftilsyn

Direktoratet skal ikke øke sin egen bemanning med sikte på disse aksjonene. I stedet skal tilsyn gjennomføres av brannvesen rundt om i landet.

Annonse

DSB: Gry Haugsnes i DSB takkes for innlegget av ordstyrer Frode Andersen i MEF. (Foto: Jørn Søderholm)

– Brannvesenet gjennomfører tilsynene for DSB. I år blir det begrenset til rundt 25 pilottilsyn. Det er ennå uvisst om det blir varslet eller uvarslet tilsyn. Planen er å utvide det til en landsdekkende aksjon i 2021, sa Gry Haugsnes.

Forrige tilsynsaksjon ble utført som en landsomfattende aksjon utført av to bergsprengere i engasjement for DSB. Da ble det avdekket til dels store mangler rundt om på norske sprengstofflagre.

Alarm vanlig feil

I år har DSB gjennomført 25 tilsyn i egen regi. Én feil går igjen hos mange: Alarm som ikke finnes eller ikke virker.

– Ofte er den betalt for, men virker ikke. Dobbeltsjekk med alarmselskapet at den faktisk virker. Vi har tømt to lagre på stedet i år. Ett fordi det manglet alarm. Det andre manglet både alarm og gjerde, og var i tillegg plassert 70 meter fra posisjonen i tillatelsen.

Det sa senioringeniør Per Isdahl i sin årlige gjennomgang til sprengningsbransjen på Arctic Entrepreneur. Statistikken for 2019 viser et år med både færre hendelser og færre skader.

DSB: Georg Isdahl fra DSB i sin årlige gjennomgang av skadestatistikken innen sprengning. (Foto: Jørn Søderholm)