Arbeidstilsynet: – Grøftekasser brukes for lite

Færre ulykker, men flere dødsulykker i 2019. – Hverdagen ute på anlegg er ikke trygg nok, sier Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet. Ber om bedre sikring i grøfter. Og er det egentlig sant at Arbeidstilsynet krever knusesikkert glass i frontruta?

– Færre ulykker. Men flere dødsulykker i 2019. Anlegg har en stor andel dødelige ulykker.

Det sa Stig Magnar Løvås i et innlegg på Arctic Entrepreneur. Han er avdelingsdirektør i Arbeidstilsynets nylig omorganiserte avdeling for tilsyn, med særlig ansvar for bygg og anlegg.

Annonse

Hvor er farene som skader og dreper på norske anleggsplasser? Her er det noen som går igjen:

  • Tipp-plasser
  • Flytting av maskiner
  • Grøfter

Risikable grøfter

Grøfter er faktisk et knepp mer risikabelt i Norge enn andre steder.

Hos oss det sikring ved grøfter dypere enn to meter. I mange andre land er kravet 1,25 meter. Det er forskjellen på grøftekant i hoftehøyde eller over huet, det. Sikring kan det være så som så med, har Arbeidstilsynet funnet på tilsyn.

– Grøftekasser er nok for lite brukt i Norge. Mange ulykker skjer i grøft, med ras eller fall fra grøftekant. Ofte mangler man både sikkerhetsbarrierer, planlegging og risikovurdering. Det kan være en risikabel praksis å droppe planlegging og bare grave på erfaring, sa Løvås.

Skjerper krav om vern for maskinfører

Han tok også opp temaet knuse- og eksplosjonssikre frontruter på maskiner. Her har det vært litt diskusjoner.

Rykter skal ha det til at Arbeidstilsynet spesifikt krever knusesikre frontruter, og at det er på vei inn i forskrift om utførelse av arbeid. Det gikk Løvås langt i å bekrefte.

– Er det riktig? Hva er status her, egentlig?

– Vi stiller ikke krav om verken knusesikkert glass eller gitter. Vi stiller krav til vern for fører, ikke konkret hva det vernet skal være. Vi ønsker at teknologien tas i bruk når den finnes. Det er hensikten med å ta førervern inn i forskriften. Nå ønsker vi gjennom regelverket å få mer trykk på det, sa han.

Ny forskrift ligger departementet til behandling. Der ligger det altså et skjerpet krav om vern for maskinfører. Det er ikke kjent hvilken form dette kravet vil ha, eller når forskriften kommer ut på høring.

– Det er teknisk mulig. Da handler det kun om vilje. Og penger, sa Stig Magnar Løvås.