Tre årsaker til at tømmer vrakes

Først sorteres tømmer av hogstmaskin- og lassbærerfører. Senere gjøres den siste utsorteringen av virkesmåleren. Vraket tømmer er tapte penger. Her er de tre viktigste årsakene til at tømmer vrakes i måling.

SØRLI: – Veldig bra vi får anledning til å møte entreprenørene! Det er dessverre ikke ofte vi får anledning til å fortelle hva vi driver med.

Det sier Inge Sveen, regionleder i Norsk Virkesmåling region 8. Og dessuten ansvarlig for fototerminalene til tømmermåling på Innlandet.

Annonse

Årsaker til vraking av tømmer

VRAK: Kløft er den største vrakårsaken på furu og lauvtre. Skogeier og entreprenør hadde fått betalt for stokken t.h. om den var kappet noen centimeter lenger inn. (Foto: Jørn Søderholm)

Anledningen var en gruppe skogsentreprenører på befaring på Sørli Tømmerterminal og medfølgende besøk hos Norsk Virkesmåling på terminalen. Dette foregikk i begynnelsen av november, i tilknyting til temadagene MEF Skog arrangerte i Mjøstårnet i Brumunddal

Det ble fokusert spesielt på årsaker til at tømmer vrakes når det kommer til terminal. Her er det tre hovedårsaker ute og går:

  • Kløft. Det vil si at stokken kappet etter at den har delt seg i to grener
  • Dårlig kvistet virke
  • Råte

– Det er hovedandelen. Vrak får de ikke betalt for. Alle vil være tjent med å holde andelen vrak så lav som mulig, sier Sveen.

Kløft er den viktigste vrakårsaken på furu og lauvtre. På gran er skogsråte den viktigste vrakårsaken.

Fusjonsdirektør

FOTO: Her blir et lass tømmer registrert og fotografert på Sørli tømmerterminal. I løpet av en dag eller to blir lasset målt fra bildet. (Foto: Jørn Søderholm)

Senere – og vel inne i varmen på møterommet – fikk entreprenørene på temadagene besøk av Gudmund Nordtun. Han er administrerende direktør i nyfusjonerte Glommen Mjøsen Skog, og orienterte forsamlingen om fusjonsprosessen.

Deretter poengterte han at Glommen Mjøsen som skogselskap spiller på det samme laget som entreprenørene. Han tok også til orde for en jevnlig regulering av driftspriser etter MEFs skogsmaskinindeks.