SVV inviterer til bransjedag om den «nye» driften

Regionreform og omorganiseringer gir mye nytt. Også i drift og vedlikehold av veinettet. Nå inviterer Statens vegvesen til bransjedag for å orientere og diskutere.

Regionreformen er akkurat sjøsatt. Mange omorganiseringsgrep i fylker og Statens vegvesen er på vei fra tegnebordet ut i det praktiske livet.

Mye nytt

Mye er nytt som en følge av omorganiseringer, også i drift og vedlikehold av vegnettet. Nå inviterer Statens vegvesen til en stor bransjedag på Gardermoen for å informere om og diskutere temaet. Informasjon og påmelding her. 

Annonse

– Vi trenger å informere om drift og vedlikehold av riksvegene i ny organisasjon, sier fungerende divisjonsdirektør Stein Johnny Johansen i en melding fra Statens vegvesen.

Status og klare meldinger

I løpet av bransjedagen vil deltakerne få status fra både fylkeskommunene, Nye veier og Statens vegvesen.

Agendaen for dagen:

  • Informere om endringer som følger av omorganisering og regionreform
  • Overgangsordninger/felleskontrakter.
  • Arbeidet med ny kontraktstrategi, herunder inndeling av kontraktene for drift og vedlikehold av riksvegnettet

Etaten jobber med kontraktstrategi for drift og vedlikehold. Statens vegvesen ønsker ønsker også klare meldinger om temaet fra de som er berørt, både om videre prosess og substans i kontraktstrategien.

– Vegvesenet ønsker klare meldinger fra drifts- og vedlikeholdsentreprenørene i løpet av bransjedagen, sier Johansen.

Man skal nok ikke være mye til spåmann for å regne med at de klare meldingene vil komme.