Solberg lovte flere forbedringer

Erna Solberg lot regjeringskrisen ligge for et par timer. Tirsdag formiddag besøkte hun i stedet Arctic Entrepreneur. Bekreftet «Frexit-Siv»s løfter om MVA-kutt, og lovte flere forenklinger i skjemaveldet. Nå er Arctic Entrepreneur i gang. Over 100 utstillere, og arrangør MEF håper på rekord også i antall besøkende.

– Maskinentreprenører er grunnfjellet i norsk næringsliv og sysselsettingen vår. I den strategien vi la fram i høst for små og mellomstore bedrifter, ble det bestemt at vi skal gjøre hverdagen enklere for bedriftene.

Statsministeren på Arctic

Det sa statsminister Erna Solberg i sin tale på Arctic Entrepreneur. Hun besøkte konferansen i forbindelse med åpningen tirsdag formiddag, midt i en temmelig hektisk regjeringskrise.

Annonse

Styreleder Arstein Repstad og MEF-direktør Julie M. Brodtkorb venter spent sammen med 520 andre på statsministeren.

Her møtte hun drøyt 520 tilhørere i et mer enn fullsatt møterom Q3. Hun bekreftet blant annet at regjeringen holder fast ved bestillingen avgåtte finansminister Siv Jensen gjorde over for Skattedirektoratet, der det skal utarbeides et system for utsatt betaling av MVA på beløp som er omtvistet mellom entreprenør og oppdragsgiver.

Solberg lovte også flere forenklinger i skjemaveldet overfor små og mellomstore bedrifter.

– Anleggsbransjen består bl.a. av mange små og mellomstore bedrifter. De kjenner på det når vi gjør det vanskelig og kronglete å drive virksomhet. Mange av bedriftslederne jobber selv ute i bedriften, ikke bare inne på kontoret. De skal få tid til å drive med det de kan best. Vi skal ikke pålegge dem å fylle ut flere skjemaer til det offentlige, sa hun.

– Hvor er problemene?

Her utfordret hun også bedriftene selv til å melde fra om de største utfordringene.

– Hvilke skjemaer synes dere synes er mest irriterende? Hva tar mest tid? Hva kunne vært gjort enklere? Dette er spørsmål vi ønsker svar på fra dere, sa Solberg.

Hun snakket også lenge om å inkludere flest mulig i arbeidslivet. Her dro statsministeren blant annet opp eksempelet Lars Ola Alme (19). Han har bare én fungerende arm. Arbeidsgiver Vassbakk & Stol tok ham inn som lærling og bygget om en doser til å kjøres med én arm. Den historien har blitt fortalt i en reportasje i Anleggsmaskinen.

Les mer om Solbergs besøk på Arctic Entrepreneur i neste utgave.

Åpnet uten «Goggen»

– Et svingete år, sa Arnstein Repstad om 2019 i sin åpningstale.

Timen før statsministerens følge rullet opp foran The Cube på Gardermoen ønsket styreleder Arnstein Repstad velkommen i den offisielle åpningen. Her skulle han etter programmet hatt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sammen med seg.

– Vi var glad for Jon Georg Dale hadde sagt ja til å delta. Det ble det ikke noe av, av forståelige årsaker. Senere i dag kommer statsminister Erna Solberg. I morgen kommer kunnskapsminister Jan Tore Sanner for å dele ut prisen til årets lærebedrift, sa Repstad.

Han berømmet MEFs ansatte og tillitsvalgte for god innsats gjennom året. Her nevnte han tilskudd til vedlikehold på fylkesveier og nytt fagbrev for boreriggoperatører som to av mange konkrete saker MEF har fått gjennomslag i.

Et svingete år

MEFs styreleder Arnstein Repstad. (Foto: Runar F. Daler).

– For entreprenørstanden har det vært et år med store svingninger. Fra stor optimisme i starten av året til avlyste og utsatte prosjekter på slutten. Det ble ikke den årsavslutningen vi ønsket. Oppdragsmengde, regionreformen og lønnsomhet er noen av temaene som tas opp på seminaret, sa Repstad.

Han poengterte at bedriftene i anleggsbransjen står for viktig sysselsetting.
– De gir mye skattepenger inn til samfunnet. De gir ungdommer fagbrev, jobb og en yrkeskarriere med utviklingsmuligheter. Ved flom, ras og andre hendelser er entreprenører blant de første på stedet, og bidrar til å hjelpe samfunnet tilbake til normalt, sa Repstad.

Arctic Entrepreneur foregår tirsdag, onsdag og torsdag 21.-23. januar 2020.