Skal bygge hus til F35-fuel på Ørland

Veidekke og Tore Løkke AS skal bygge hus til tankanlegget for de nye jagerflyene på Ørland. Det er en jobb til 100 millioner.

Veidekke har fått i oppdrag å bygge et betongbygg for et nytt tank- og prosessanlegg på Ørland flystasjon i Trøndelag. Oppdraget er en hovedentreprise verdt rundt 100 millioner kroner ekskl. mva.

Komplett anlegg for flydrivstoff

Bygget Veidekke skal oppføre skal romme et komplett anlegg for behandling og levering av flydrivstoff.

Annonse

En del av arbeidet skal utføres i samarbeid med Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS på Fosen, som har hatt en rekke oppdrag i forbindelse med utbyggingen og opprustningen av forsvarets flystasjon på Ørland.

Fem prosent av kontraktens arbeid skal utføres av lærlinger.

– Vi setter stor pris på at Forsvarsbygg vektlegger bruk av lærlinger når de velger entreprenører, sier Veidekke i en pressemelding.

De forberedende anleggsarbeidene er allerede i gang, og selve byggearbeidene forventes å komme i gang i begynnelsen av februar. Hele anlegget skal stå ferdig til sommeren 2021.