Løvaas Maskin til topps i Miljøfyrtårn – igjen

Løvaas Maskin AS i Bergen hevder seg nok en gang i norgestoppen av bedrifter som prøver å sette mindre miljøavtrykk. Fikk Inspirasjonsprisen 2019 i dag. Har fått oppdragsgiver Bergen kommune med på sterkere miljøtiltak enn planlagt.

– Dette hadde vi ikke trodd! Utrolig kjekt å få denne anerkjennelse for vårt arbeid for å redusere vårt miljøavtrykk. Takk til alle ansatte, våre leverandører og oppdragsgiver som er med å jobbe sammen om dette.

Miljøfyrtårn Inspirasjonsprisen 2019

Det sier Løvaas Maskin i en Facebook-oppdatering. Her er det også et bilde av daglig leder Eirik Løvaas som får overlevert Inspirasjonsprisen 2019 fra Stiftelsen Miljøfyrtårn ved daglig leder Ann-Kristin Ytreberg.

Annonse

Det er ikke første gangen hun besøker Løvaas Maskin AS. I 2018 på denne tiden var hun også innom, da for å dele ut prisen Årets Miljøfyrtårn. Nå har de altså fått en ny utmerkelse for sin miljøinnsats.

Det er fjerde gang Miljøfyrtårn kårer Årets Miljøfyrtårn. I 2019 har juryen vurdert nærmere 60 kandidater, og valgt å dele ut priser til tre virksomheter.

Skaper grønne resultater

Alle har utmerket seg gjennom sin fremoverlente innsats for miljøet og evne til å skape grønne resultater. Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, mener prisvinnerne utmerker på to sentrale punkter: Tydelig og fremoverlent lederskap og innovative bærekraftige løsninger. Norge må gjennom en grønn omstilling og for å lykkes må alle bedrifter lære av de beste.

– Dersom verden skal oppnå den nødvendige grønne omstillingen, er næringslivets innsats avgjørende. Vi trenger ambassadører som lykkes med konkrete og effektive miljøtiltak. Derfor ønsker vi å hedre fremtidsrettede Miljøfyrtårn som viser at alle bransjer kan bidra til å redusere sin negative miljøpåvirkning – og øke den positive, sier Ytreberg i en pressemelding.

Vinnerne i Årets Miljøfyrtårn 2019

 1. Årets Miljøfyrtårn 2019 – konsern og store virksomheter: Mester Grønn AS
 2. Årets Miljøfyrtårn 2019 – små og mellomstore virksomheter: Forbo Flooring AS
 3. Årets Inspirasjon 2019: Løvaas Maskin

Løvaas Maskin la ned en enorm innsats for å forbedre sine miljøprestasjoner da de ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2017.

Bedriften ble altså kåret til Årets Miljøfyrtårn samme året som følge av det imponerende krafttaket for å løfte miljø frem i alle ledd i produksjonen. De to siste årene har likevel ikke vært noen hvilepute for den miljøbevisste maskinentreprenøren, som leverer et bredt spekter av vedlikeholdstjenester til både privat og offentlig sektor.

Kontinuerlig miljøforbedring

Juryen mener måten Løvaas Maskin har fortsatt arbeidet med å ytterligere redusere sitt miljøavtrykk og forbedre sine miljøprestasjoner er til stor inspirasjon for alle virksomheter i Norge.

De har ikke bare gjort grep for å effektivisere egen drift, men gått aktivt inn for å tilby enda bedre produksjonsløsninger for at også oppdragsgivere skal oppleve positive tiltak som reduserer miljøavtrykket.

– Juryen er også imponert over hvordan Løvaas aktivt har tatt initiativ i forbindelse med den betydelige kontrakten de ble tildelt av Bymiljøetaten. Den omfatter renhold i Bergen sentrum, med daglig kosting, tømming og drift av 400 avfallsbeholder, mellomlagring og transport til sluttdeponering. Løvaas ønsket å iverksette flere miljøgrep enn leveransen krevde. Dermed inviterte de oppdragsgiveren til et møte for å fremlegge ytterligere tiltak som kan redusere miljøavtrykket. For å drifte denne leveranse har Løvaas bygget opp en egen avdeling lokalisert i sentrum. Der er det i dag 12 ansatte som om betjener kjøretøyer og flere kostemaskiner, skriver Miljøfyrtårn i pressemeldingen.

MASKIN: Løvaas Maskin har en kontrakt med Bymiljøetaten i Bergen kommune om blant annet drift i sentrum. Her er elektriske maskiner på vei inn. (Foto: Løvaas Maskin)

En arbeidsgruppe er opprettet og har jobbet frem en tiltaksliste på 60 punkter der det i dag er implementert 30 konkrete tiltak.

Miljøtiltak sammen med Bergen kommune

Her er noen eksempler som har gitt resultater:

 • Ny innkjøpsavtale for leveranse av søppelsekker. Sekkene er produsert av resirkulert plast, som gir 26 tonn redusert Co2 pr år. Leveransen kommer uten emballasje, og blir levert fossilfritt. Løvaas er også i dialog med underleverandør for å ytterligere redusere posenes klimaavtrykk.
 • Komprimering av avfall. Leveransen bygget på en containerløsning der det var stipulert mer enn 20 transporter per måned til sluttdeponering. Løvaas har valgt å etablere et eget mellomlager med komprimeringsløsning som gir et reduserer transportbehovet til fire transporter pr måned.
 • Bruk av biodrivstoff. Løvaas har etablert bruk av HVO100 fossilfritt bærekraftig drivstoff på alle kjøretøy og kostemaskiner. Det gir ca. 60-70 prosent reduksjon av Co2 utslipp. Drivstoffet er ikke produsert av palmeolje.
 • Elektrisk drift av kjøretøy. Løvaas har gjennomført en kartlegging av leverandører og funnet elektriske kjøretøy som kan implementeres i driften for innsamling av søppel. De jobber nå med å finne en driftsmodell som kan implementeres innen kort tid.
 • Elektrisk drift av kostemaskiner. Løvaas har holdt seg oppdatert med flere av Europas produsenter av el-kostemaskiner i mangel av tilgjengelig el-kostemaskiner i Norge. Etter å ha testet kostemaskiner fra ulike leverandører fra utlandet, skal den første kostemaskin være i drift i Bergen fra våren 2020.
 • Elektrisk støvsuger. Etablert og økt bruk av elektrisk støvsuger til rengjøring av gateplan i sentrumsnære områder.
 • Ny strategi for avfallshåndtering. Har gjennomført møte med klimasjefen i Bergen kommune, og fått gode tilbakemeldinger ifm. å starte opp et prosjekt for å etablere en mer målrettet strategi for avfallshåndtering. Målet er å redusere antall avfallsbeholdere og redusere transportbehovet knyttet til tømming av disse.
 • Miljøvennlige rengjøringsmetoder for tilgrising av graffiti i Bergen. Løvaas har inngått innkjøpsavtale med leverandør av biologisk nedbrytbar kjemi for fjerning og forebygging av graffiti. De har også etablert en metode for oppsamling av vaskevann som leveres hos godkjent sluttdeponi. Bedriften har også startet et omfattende arbeid for å unngå unødvendig kjemikaliebruk ved rengjøring av annen infrastruktur.