Volvo utvikler elektrisk tippbil til anlegg

Lett og middels bytransport er i ferd med å bli elektrisk. Nå har Volvo Trucks bygget konseptlastebiler også for tyngre kjøring. Deriblant én for anleggsarbeid. Skal testes hos utvalgte kunder nå.

– Hvordan kan miljø- og klimapåvirkningen fra tung godstrafikk reduseres, samtidig som etterspørselen etter transport fortsetter å øke?

Det spørsmålet åpner stiller Volvo Trucks i en pressemelding. Lastebilgiganten har nylig begynt å selge elektriske lastebiler for bytransport.

Annonse

De mener elektrifisering kan bli et konkurransedyktig alternativ også for tyngre lastebiler. For å utforske og demonstrere mulighetene har Volvo Trucks utviklet to europeiske elektriske konseptlastebiler for anleggsarbeid og lokal distribusjon.

Elektriske konseptlastebiler.

Med disse elektriske konseptkjøretøyene vil Volvo Trucks utforske, demonstrere og evaluere forskjellige løsninger og måle interessen i samfunnet og markedet. Bilene skal nå testes hos utvalgte kunder.

– Vi ser et stort potensiale for kraftige elektriske lastebiler for lokal transport og anleggskjøring på lengre sikt. Med konseptbilene våre tar vi sikte på å utforske og demonstrere ulike løsninger for fremtiden. Samtidig vil vi evaluerere interessen i markedet og i samfunnet. For å øke etterspørselen etter elektrifiserte lastebiler, må ladeinfrastrukturen utvides raskt, og det må skapes sterkere økonomiske insentiver for transportører som fungerer som pionerer ved å velge nye kjøretøy med mindre miljø- og klimabelastninger, sier Roger Alm i pressemeldingen.

Han er administrerende direktør for Volvo Trucks.

Mindre støy og null eksos

Kraftige elektriske lastebiler kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet for sjåfører og anleggsarbeidere takket være lavt støynivå og null eksosutslipp under drift. Det siste vil ha en betydelig og positiv effekt på luftkvaliteten i byer med mange pågående byggeprosjekter.

På grunn av det lave støynivået kan disse lastebilene også utføre transportoperasjoner i flere timer per dag. Det åpner for nye muligheter for effektivisering, for eksempel i store byggeprosjekter og for transport i og rundt byer.

Ved å bruke kraftige elektriske kjøretøyer til regional distribusjon, vil man oppnå en reduksjon av den samlede klimapåvirkningen fra transportsektoren. Størstedelen av varedistribusjonen med lastebil innen EU er regional.

80 000 kilometer pr år

– I Europa er det et enormt antall lastebiler som brukes til regional godstransport som har en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 80 000 km. Dette betyr at økt bruk av elektriske kjøretøy til regional distribusjon vil føre til betydelige klimagevinster. Forutsatt at elektrisiteten er produsert av fossilfrie kilder, sier miljø- og innovasjonsdirektør Lars Mårtensson hos Volvo Trucks.

Volvo Trucks plan for elektriske kraftige lastebiler for anleggsarbeid og regional distribusjon er å starte med å få noen utvalgte kunder i Europa til å teste ut et lite antall fremtidige elektriske kjøretøy. Mer omfattende kommersialisering vil følge på et senere tidspunkt.

Lading må bygges ut før lastebiler kan bli elektriske. (Foto: Produsenten)

Fremdriften av elektrifiseringen vil avhenge av en rekke faktorer.

  • Omfattende utvidelse av ladeinfrastruktur.
  • Sikre at regionale kraftnett kan levere tilstrekkelig overføringskapasitet på lang sikt.
  • Økonomiske insentiver for å få transportører til å investere i elektriske kjøretøy.
  • Transportkjøpere kan også bidra ved å tilby lengre kontrakter og være mer villige til å betale for bærekraftig transport.

– Mange transportører har veldig små marginer. Da må enhver ny investering være lønnsom, sier Mårtensson.

Ikke slutt på diesel

Men det er ikke slutt for dieselmotoren ennå, må du tro. Parallelt med økt elektrifisering av transportsektoren, vil en kontinuerlig forbedring av effektiviteten til forbrenningsmotorer fortsette å spille en nøkkelrolle for langtransporten i mange år fremover.

– Dagens lastebilmotorer er effektive energiomformere som kan kjøre på diesel eller ulike typer fornybart drivstoff, som flytende biogass eller HVO. Teknologien har fremdeles et potensiale for videre utvikling, understreker Mårtensson.

Volvo har utviklet flere lastebilstørrelser med alternative drivstoff og drivlinjer:

  • FL og FE Electric. Helelektriske, for lokal distribusjon og avfallshåndtering i bymiljøer.
  • FH og FM LNG. Flytende naturgass eller biobass, for tung langtransport og lokaltransport.
  • FE CNG. Komprimert naturgass eller biogass, for lokal distribusjon og avfallshåndtering.