Vil lære kommunene om rørinspeksjon

Med et etterslep på det norske vann- og avløpsnettet i hundremilliarders klassen er det viktig at kommunene øker sin bestillerkompetanse både innen rørinspeksjon og ulike metoder for ledningsfornyelse.

Det mener leder i Rørinspeksjon Norge (RIN), Reidar Kveine, som også er overingeniør i planavdelingen innen vann og avløp i Bærum kommune.

RIN nå utarbeidet et skreddersydd kurs nettopp for bestillere og mottakere av rørinspeksjonsoppdrag. Det skal oppdatere om både viktigheten og nødvendigheten av et godt forarbeid i forbindelse med fornyelse av ledningsnettet.

Annonse

Bestillerkurset arrangeres på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika tirsdag 28.januar, opplyser Reidar Kveine i en pressemelding fra RIN.

Påmeldingsfristen er satt til fredag 10.januar. Kurset går kun over èn dag.

Rørinspeksjon – hvorfor og hvordan?

Kurset tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner, hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene og presentere dem i kartverk.

Det gis også eksempel på beskrivelse for rammeavtale av rørinspeksjon. Målgruppen for kurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon som ønsker å øke sin kompetanse rundt dette.

Ledningseier tok initiativ

Reidar Kveine forteller at arbeidet med dette kurset ble satt i gang etter at RIN fikk en henvendelse fra en ledningseier fra Vestlandet i fjor. Her ble nettopp et bestillerkurs etterlyst for å få mer kunnskap rundt dette å bestille og ikke minst motta og bearbeide/bruke rørinspeksjonsdata.

– Da sjekket vi litt rundt og fant ut at Svensk Vatten allerede hadde et tilsvarende kurs i Sverige. Sammen med Vidar Aase fra VITEK AS i Bergen dro jeg over til Stockholm og deltok på kurs der i fjor høst. Nå har vi brukt kursopplegget derfra som utgangspunkt for å sette sammen et tilsvarende kurs for norske forhold, sier Kveine.

Han mener det er et program som bør være både spennende og innholdsrikt for den aktuelle målgruppa.

– Vi tenker dette kan være et nyttig kurs for alle som sitter som bestillere av rørinspeksjon og av de som bruker rørinspeksjon i sitt planarbeid, sier han.

Kompetanseheving

Forelesere på kurset er Vidar Aase fra Vitek AS, Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viak, Ola Valved, Asker kommune, og Reidar Kveine har tatt med seg sine kolleger i Bærum kommune, Eldrid Midtbø Øyulvstad og Galip Øzkara.

Nå er de alle spente på om bestillere griper muligheten og setter av en dag i Sandvika i Bærum til kompetanseheving om rørinspeksjon. Program og påmelding her (pdf).