Vil ha ekstern gjennomgang av E18-raset i Larvik

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha en ekstern, uavhengig gjennomgang av raset ved E18. Har oppnevnt ekspertutvalg. Sjekk hvem som sitter i utvalget, og hvilken leveringsfrist ekspertene har fått.

– Dette er en alvorlig hendelse som det er helt nødvendig å gå grundig inn i. Jeg vil derfor ha en objektiv og faglig solid gjennomgang av hele sakskomplekset.

Ekspertutvalg

Det sier nytiltrådt vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding. Et eksternt ekspertutvalg har blitt oppnevnt. Utvalget består i følge pressemeldingen av personer med faglig kompetanse, kunnskap til å gå i dybden og erfaring fra tilsvarende arbeid.

Annonse

– Vi stiller spørsmål om hvordan dette kunne skje og målsettingen er å få frem alle fakta for å belyse saken og lære for fremtiden. Vi må finne ut om regelverket er fulgt. Dette er en alvorlig hendelse som vi skal komme til bunns i, sier Hovland.

Ekspertene

Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU vil lede ekspertutvalget. Han har fått med seg Eivind Okstad (Sintef), Vidar Kveldsvik (NGI), Anders Beitnes (Beitnes Consulting) og Øystein Nordgulen (NGU).

Utvalget skal levere en foreløpig rapport innen 15. februar.

Det var i 23-tiden sist fredag at et steinras ved en fjellskjæring ved E16 raste ut ved Bommestad i Larvik. Veistrekningen der raset skjedde ble åpnet sommeren 2017.