Isachsen, Implenia og SVV drar HMS-lasset sammen

Isachsen og Implenia har i arbeidsfellesskapet IMIS etablert en felles sikkerhetskultur med byggherren Statens vegvesen. Der skal alle «dra lasset» sammen. Vil ha like minimumskrav for hele bransjen. – Og verktøy som prater sammen. I dag føres RUH i tre ulike systemer!

Tekst: Brage T. Søderholm

– Det er viktig for oss å ha med alle, for å få en sikker arbeidsplass.

Annonse

Det sa SHA-rådgiver Annette Sørensen i Statens Vegvesen da hun sammen med HMS-leder Hege Johnsen i Implenia Norge tok scenen under HMS-konferansen på Thon Hotell Lillestrøm i slutten av november.

Sikker arbeidsplass

INNLEGG: Hege Johnsen (t.v.) i Implenia og Annette Sørensen i Statens vegvesen holdt et felles innlegg på HMS-konferansen.

De var kommet for å snakke om sitt samarbeid for å skape en sikrest mulig arbeidsplass for alle involverte. Med to store selskaper i ett arbeidsfellesskap går ikke det av seg selv. Herunder om prosessen med å bruke byggherrens SHA-plan i en felles intern sikkerhetskultur i IMIS.

IMIS…?

Arbeidsfellesskapet Isachsen og Implenia, organisert i enheten IMIS AS.

– Det er viktig å ha med alle for å få en sikker arbeidsplass, sa Annette Sørensen.

I IMIS har de to selskapene blant annet laget sin egen felles risikovurdering og HMS-plan, tilpasset byggherrens SHA-plan

Styrende dokument i SHA-plan

– SHA-plan er et av byggherrens styrende dokumenter i en kontrakt. Den viktigste delen er risikovurderingen, som vi bruker til å lage vår egen HMS-plan, sa Hege Johnsen.

I innlegget på HMS-konferansen presenterte de to veien fra SHA-plan til praktisk sikkerhet i arbeidet på anlegg. Hovedtrekkene:

  • SHA-plan mottas
  • Entreprenør utarbeider HMS-plan
  • Inntakskontroll av UE
  • Oppstartsmøte med gjennomgang av dokumentasjon
  • Driftsmøter underveis, ofte i fire ukers invervaller
  • Utarbeide sikker-jobb-analyser (SJA)
  • Rapportere uønskede hendelser (RUH)

– Rapporteringen er viktig, og brukes mye på møtene. IMIS rapporterer hele tiden. Derfra har vi muligheten til å behandle og ta det med videre. Spesielt nyttig er det ved gjentagende tilfeller, da tar vi det også opp på møtene, sier Sørensen.

Ved alvorlige hendelser kreves 48-timers rapport og møte innen ti dager. I de fleste tilfeller skjer det mye raskere. Sørensen og Johnsen ga et eksempel på det, fra et sprengningsuhell der det havnet steinsprut i veien. Det ble varslet i henhold til varslingsplanen og trafikk ble stanset. Det var ingen tredjeperson som ble skadet, kun et rekkverk i nærheten.

Uhell på grunn av løst fjell

En gjennomgang med alle involverte avdekket at uhellet skyldtes løst fjell i området. Det ble utarbeidet ny SJA, og det ble dekket med flere lag matter i senere salver.

God dialog og uformelle møter er viktig for å få et arbeid som dette til å fungere godt mellom flere parter. Det er en fordel om humorensitter løst, og det må være en lav terskel for å ta opp punkter.

Det er ikke bare de som er direkte involvert som trenger informasjon for å ivareta HMS. Spesielt når prosjektet går i tilknytning til offentlig vei. Ikke minst media. Sosiale media og vegvesen.no oppdateres for å få ut info til tredjeperson. Men ikke alle bruker nettet like aktivt. Lokalavis og lokal nærinformasjon er viktig som aldri før.

Ønsker minimumskrav og bedre verktøy

– Hva ønsker dere for veien videre i HMS-arbeidet?

– Større grad av involvering av UE, transportører og leverandører underveis, sier de nærmest i kor.

Sørensen fra SVV og Johnsen fra Implenia etterlyser også like minimumskrav i hele bransjen, samt verktøy som «prater sammen».

– I dag fører vi RUH inn tre ganger i tre forskjellige systemer, sukker Annette Sørensen.

Det aller viktigste er de helt enige om: Alle må med. Alle må bidra for å sikre best mulig HMS.

– Alle aktører. Helt ned til grasrota. Vi må kunne være åpne med hverandre og huske at vi alle skal samarbeide om å levere ett produkt. Til syvende og sist er det viktigste at alle kommer seg hele hjem, sier Hege Johnsen.