Fikk nye skolemaskiner til fem og en halv million

Julaften kom tidlig til Saggrenda i år. Her feirer elever og lærere på Kongsberg videregående skole overlevering av en flunke ny lassbærer, en «nesten ny» hogstmaskin og simulatorer til begge to. Til odel og eie, hilsen fylkeskommunen og skogsnæringen.

NY: Lassbærer har de hatt før. Nå har Saggrenda for første gang også en hogstmaskin. – En ny æra her på skolen, sier koordinator Halvor Garås (t.h.). Her sammen med lærer Ola Rudi.

– Det betyr at elevene får en undervisning som er helt up to date, og er veldig godt forberedt når de går ut som lærlinger. Nå er vi rustet for morgendagens skogbruk. Fra og med i dag blir det en ny æra her på Saggrenda.

Det sier koordinator Halvor Garås på skogbruksutdanningen på Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda.

Annonse

Festdag på skoleplassen

Adventen var bare halvannen uke gammel da skolen inviterte til festdag ute på skoleplassen, for å feire den viktige tilveksten til utstyrsparken på skolen:

  • En ny Ponsse Buffalo lassbærer
  • En Komatsu 911 hogstmaskin, 2016-modell med 6500 timer på telleren.

Maskinene ble levert kort tid i forveien, etter innkjøp på senhøsten. Regningen var på totalt 5,5 millioner kroner. Buskerud fylkeskommune sto for størsteparten, med en ekstraordinær bevilgning på fem millioner kroner. Resten av finansieringen er et spleiselag med tilskudd fra Viken Skog og lavest mulige priser fra leverandørene.

STOLT: Rektor Hanne Hagby og avdelingsleder Terje Grimsgård inviterte til åpningsfest på skoleplassen.

– Fem og en halv million er mye penger. Men det trengs om du skal være med på utdanning av de som skal jobbe i skogen framover, sier avdelingsleder Terje Grimsgård.

Fullverdig simulator

SIMULATOR: Elevene har også fått to nye simulatorer, til bruk i undervisning og fritid. Her får Bjørn Lauritzen fra MEF en innføring av vg2-elev Sigbjørn Flatin fra Sigdal.

I tillegg til de to maskinene har skolen fått en fullverdig simulator til hver av dem. Her kan elevene øve og forberede seg før de slipper til i maskiner ute i felt. Elevene har tilgang på simulatorene både i undervisningen og på kveldstid.

Noen velger heller å kjøre simulator på fritiden fremfor å sitte og spille.

– De blir knallgode! Etter 50-75 timer på simulator er de veldig godt forberedt, sier Halvor Garås.

Både maskiner og simulatorer er innkjøpt til skolens odel og eie, og disponeres fullt ut etter skolens behov i undervisning.

Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog fokuserte på Saggrendas viktige posisjon midt idet store, nye fylket Viken. På Saggrenda finnes det eneste utdanningstilbudet i skogfaget i hele regionen.

– Når vi skal hogge og kjøre ut 50 000 kubikk tømmer hver uke året rundt, så må vi ha flinke folk og det beste utstyret, sa Bjella.

Han ønsket de 12 elevene som skal dele på drøyt 300 praksistimer lykke til med en utdannelse som nå er nærmere den virkeligheten de vil møte som lærlinger hos entreprenørene.

Sparer penger for entreprenører

GLAD: Bjørn Lauritzen i MEF avdeling Skog ba skolen fokusere på det viktige samarbeidet mellom hogst- og lassbærerfører.

Det siste sa også Bjørn Lauritzen i MEF seg godt fornøyd med, på vegne av entreprenørene.

– Som erfaren hogger har du i gjennomsnitt 48 sekunder til rådighet per tre du feller. Da gjelder det å ha teknikken i fingrene, sa Lauritzen.

Hver lærling koster entreprenøren mellom 500.000 og 750.000 kroner i løpet av læretiden, fordi lærlingen ikke arbeider like fort som erfarne førere. Nå har Saggrenda og flere andre skoler fått simulatorer avstemt med moderne hjulgående utstyr inn i undervisningen. Dette håper entreprenørene skal redusere tapet.

– Lærlinger vil alltid koste entreprenørene noe i tapt inntjening. Men vi har alle et ansvar for å bidra til ny rekruttering i en fremtidsrettet næring som arbeider på ren provisjon, sa han.

Lauritzen fokuserte ba også skolen fokusere på det viktige samarbeidet i driftslaget.

– En god hogstmaskin-fører vet hvordan han legger tømmeret slik at sjåføren på lastbæreren lett får tak i riktig sortiment. Det sparer utrolig mye verdifull arbeidstid for arbeidsgiveren, sier Bjørn Lauritzen i MEF avdeling skog.