Anleggsgartnerlinja flyttes til Bergen

Fra høsten 2020 blir Vg2 Anleggsgartner en del av studietilbudet ved Stend videregående skole i Bergen.

– Dette er en viktig milepæl for rekrutteringen til en bransje i vekst, sier en engasjert daglig leder for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Hordaland og Nord-Rogaland, Geir Boge.

– OKAB er strålende fornøyd med samarbeidet i anleggsgartnerbransjen og aktørenes tålmodige innsats for å fremme behovet for lærlinger i anleggsgartnerfaget. Med dette tiltaket får ungdommer i nye Vestland fylkeskommune muligheten til å velge dette varierte og skapende faget også i Bergen, forsetter han.

Annonse

Urbant fag

Studietilbudet flyttes dermed fra Voss videregående skole, der det har vist seg å være utfordrende å få nok søkere til linjen.

– Flyttingen av studietilbudet fra Voss til Bergen er naturlig med tanke på hvor anleggsgartnerbedriftene rekrutterer fra. Dette er jo et urbant fag, og hovedtyngden av bedriftene befinner seg i Bergen og omegn, forklarer Boge.

Geir Boge, daglig leder for OKAB i Hordaland/Nord-Rogaland.

Hovedløp fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Fra 2020 skjer det også en viktig endring når det gjelder utdanningsløpet for anleggsgartnere. Mens hovedløpet tidligere var å gå fra Vg1 Naturbruk og videre til Vg2 Anleggsgartner, endres dette nå slik at hovedløpet blir å gå fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk til Vg2 Anleggsgartner i stedet.

– Dette er noe bransjen har jobbet for lenge. Det vil fremdeles være mulig å gå et såkalt kryssløp fra Vg1 Naturbruk til Vg2 Anleggsgartner, men hovedvekten av elevene vil heretter komme fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, sier Boge.

– Dette er et svært positivt tiltak, som vil sikre et bredere rekrutteringsfelt til anleggsgartnerfaget, slår han fast.