Skole fikk splitter ny hogstmaskin

Solør videregående skole, avdeling Sønsterud fikk nylig overlevert en helt ny hogstmaskin av typen John Deere 1170G. En maskin til over fire millioner kroner.

Det var naturlig nok en stolt rektor Einar Moan ved Solør videregående skole som ønsket elever, lærere, ordfører og fylkespolitikere velkommen til den store dagen. Han fortalte litt om skogbruket generelt og om Hedmark og Sønsterud spesielt.

– Det har vært en heftig teknologisk utvikling, og utdanningsinstitusjoner som oss på Sønsterud må følge med for å utvikle gode maskinførere til skognæringen, sa rektor Moan.

Annonse

– Skolen blir nå eier av sin egen hogstmaskin, og vi har endelig topp oppdatert utstyr med det siste innen maskinstyring og IKT. Vi gleder oss enormt til å ta den i bruk, sa han.

FORNØYDE: Rektor Einar Moan og tidligere fylkesråd i Hedmark fylkeskommune, Aasa Gjestvang. (Foto: John-Are Silset).

 – Løfter statusen

Bjørn Lauritzen, fagsjef Skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), er glad på skolens og elevenes vegne.

– Vi synes dette er helt fantastisk. Det er et løft for skolen og jeg vil benytte anledningen til å gratulere med den nye hogstmaskinen. Det betyr at elevene som skal bli skogsoperatører får et meget godt tilbud, sier han til Anleggsmaskinen.

FANTASTISK: Dette er utvilsomt med på å løfte statusen til skogsoperatørutdanningen, og vi håper det vil føre til økt interesse og flere søkere, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef Skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler).

– Vi registrerer for øvrig at de fleste skolene nå enten har kjøpt eller inngått leieavtale for hogstmaskin. Dette er utvilsomt med på å løfte statusen til skogsoperatørutdanningen, og vi håper det vil føre til økt interesse og flere søkere til både Sønsterud og de andre skolene, sier han.

Det er Hedmark fylkeskommune som har tatt på seg spanderbuksene og gjort det hele mulig. Tidligere fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg sto for den offisielle overrekkelsen.  Representanter fra skognæringen og John Deere Forestry var også til stede for å gratulere på den store dagen.

SIMULATOR: Fra skolens simulatorpark. Ikke helt som ekte vare, men et godt treningsverktøy for elevene. (Foto: John-Are Silset).