HR Maskin tar over KWB biofyring

Fra før har de industriverktøy og Grammer førerstoler. Nå går HR Maskin inn på et nytt område. Tar over agentur og service på KWB biovarmeanlegg.

RAKKESTAD: Fra 1. januar 2020 tar HR Maskin AS over agenturet til Norge for KWB bio varmeanlegg til landbruk og industri. Dette er varmeanlegg som fyres på ved, flis og pellets. Selskapet tar også over serviceansvaret for allerede leverte anlegg i Norge.

– Østeriske KWB representerer kvalitet i alle ledd. Vi er ydmyke for at de valgte vårt firma til å representere dem på det norske marked, sier daglig leder Aage Solbrekke i HR Maskin AS.

Annonse

Flytter agentur på KWB

«Altetende» KWB Multifire tar både ved, flis og pellets.

Agenturet har til nå vært hos Grønt Maskin AS. Fra 1. januar er Roy Eng ansatt hos HR Maskin AS som ansvarlig salgsrepresentant. Han er fram til da ansatt med samme produkter hos Grønt Maskin AS.

– Roy kjenner både produkt og marked meget godt etter å ha jobbet med KWB fyringsanlegg i en årrekke. Vi ser frem mot å få ham med på laget, sier Solbrekke.

HR Maskin AS har et etablert verksted til å ta seg av montering og service. Alle eiere av KWB biovarmeanlegg vil bli kontaktet for serviceoppfølging. HR Maskin AS har fra før et mangslungent produkt- og arbeidsområde.

Verktøy og førerstoler

Der finner man blant annet verktøy og maskiner til industri og verksteder, samt Grammer førerstoler til traktor og anleggsmaskiner.

Biofyring er et nytt område, og et viktig satsningsområde for HR Maskin AS. KWB er en av Europas største produsent av biovarmeanlegg. Den østerrikske produsenten leverer anlegg fra 12 til 300 kW effekt, og helt opp til 900kW i kombinert i «cascade»-løsninger med flere kjeler.

– Det forplikter å ta over et slikt kvalitetsprodukt. Ved å ha fagkompetanse med på laget, vil våre kunder bli tatt hånd om på beste måte.