Disse kjemper om å bygge ny Mjøsbru

Entreprenører fra både Europa og Asia deltok på tilbyderkonferanse for utbyggingen av E6 Moelv-Roterud, som omfatter ny motorveibru over Mjøsa og nesten 10 km firefelts motorvei for 110 km/t.

Alle de fem grupperingene med entreprenører og rådgivere som er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge E6 Moelv-Roterud, var representert på tilbyderkonferansen.
Konferansen ble ledet av Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier. Nye Veiers prosjektteam for utbyggingen av E6 Moelv-Roterud bidrog også med faktapresentasjoner og med å svare på spørsmål fra entreprenørene.

– Vi arrangerer konferansen for å oppnå best mulig kvalitet på tilbudene. Ved å samle alle tilbyderne i samme rom får vi gitt likelydende informasjon om prosjektet og konkurransen til alle de kvalifiserte, samtidig som de får stilt oss viktige spørsmål, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet, i en pressemelding.

Annonse

Stor interesse

Entreprenørene konkurrerer om å bygge nesten 12 kilometer med motorvei, inkludert ny firefelts motorveibru over Mjøsa.

– Det har vært stor interesse for denne konkurransen over lang tid. Nå står vi igjen med fem erfarne entreprenører fra ulike deler av verden og alle disse kan bygge både bru og vei. Totalt nitten personer deltok på konferansen, sier Moshagen.

Oppdraget er lyst ut som en totalentreprise med prosjektutvikling og optimalisering i en såkalt samhandlingskontrakt. Dette innebærer at entreprenøren med sine rådgivere skal stå for detaljregulering av strekningen sammen med Nye Veier.

– Nå gleder vi oss til neste fase av konkurransen. I tilbudet som skal leveres må entreprenørene svare på prestasjonsmålene for prosjektet generelt og brua spesielt. Ang. brua så skal vi ha svar på hvordan entreprenørene skal minimere klimagassutslipp ved bygging, minimere bygge- og levetidskostnader og tilpasse brua til landskapet og området, sier Moshagen.

Skisse over mulig trebru på E6 over Mjøsa. (Illustrasjon: Multiconsult/Nye Veier).

Skisse over mulig trebru på E6 over Mjøsa. (Illustrasjon: Multiconsult/Nye Veier).

Avgjørelsen tas i april 2020

Valg av entreprenør blir avgjort i april 2020. Kontraktsverdien er beregnet til 2,5 milliarder kroner eks. mva.

– I løpet av våren 2020 blir det offentliggjort hvem som skal bygge ny motorveibru over Mjøsa. Da får vi også svar på hvilken bruløsning som svarer best på målene vi har satt. Konkurransen gir industrien og leverandørene betydelig frihetsgrad til å levere på de beste og mest innovative løsninger knyttet til design, materialvalg og teknologi, sier Moshagen.

Nye Veier planlegger med byggestart i løpet av 2021 for denne strekningen. Utbyggingen av E6 Moelv-Roterud inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei fra Moelv til Øyer. Hele strekningen skal stå ferdig i 2025.

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:

Entreprenører Rådgivere
FCC Construcción, S.A. Rambøll Norge AS

L2 Arkitekter AS

Rambøll Danmark A/S

Ramboll UK Limited

Joint venture Obrascón Huarte Lain, S.A. / Salini Impregilo S.p.A. Sweco Norge AS

Carlos Fernandéz Casado S.L.

Joint venture N.V. BESIX S.A. / Rizzani de Eccher S.p.A. Multiconsult Norge AS

AF Gruppen Norge AS

Aarsleff Norge AS (ikke-forpliktet UL)

Joint venture Itinera S.p.A. / IHI Infrastructure Systems Co. Ltd. Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

ViaNova Plan og Trafikk AS

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI)

China Communications Construction Company Ltd. (CCCC Ltd.) China First Highway Engineering Co. Ltd

CCCC Highway Consultants Co. Ltd.

CCCC Second Harbour Engineering Company Ltd.