To dobbeltspor-kontrakter på Vestfoldbanen

Veidekke Entreprenør AS skal bygge 6 km tunnel i Drammen, og det italienske arbeidsfellesskapet Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, skal bygge underbygning for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

Det ble en travel ettermiddag for fungerende utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum, og prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen, Lars André Tangerås. To store kontrakter for bygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, ble signert 8. oktober.

Mer en doblet kapasitet

– Når dobbeltsporene etter planen skal være klare til bruk ved utgangen av 2024, har vi sammenhengende dobbeltpor mellom Drammen og Tønsberg. Da vil kapasiteten på strekningen bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag, sier fungerende utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i en pressemelding.

Annonse

Veidekke bygger tunnel i Drammen

Den første kontrakten ble signert med Veidekke Entreprenør AS om bygging av 6 km bergtunnel fra Drammen til Kobbervikdalen.

– I Veidekke har vi en solid aktør som kommer inn i vårt prosjekt her i Drammen. De leverer på kvalitet, har gode referanser, og som vi kjenner godt fra tidligere tunnelprosjekter, sier Undrum.

Som tidligere prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen har hun erfaring med Veidekke fra byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn, der Veidekke hadde Skillingsmyrentreprisen. Kontrakten som nå ble signert, er en totalentreprise med kontraktsverdi på NOK 1,96 mrd. (eks. mva.).

Dette er den første av flere store kontrakter som utbyggingsprosjektet nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen skal inngå det neste året.

Kjernekompetanse: fjell og betong

– Vi er svært glade for å ha vunnet konkurransen om dette store oppdraget, som vil bety så mye for så mange. Her får vi virkelig bruk for Veidekkes kjernekompetanse på fjell og betong. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med Bane NOR om byggingen av jernbanetunnelen i Drammen, som vil gi togreisende på Østlandet større fleksibilitet i hverdagen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Pablo Sonnendrücker, (Salini Impreglio), Stine Ilebrekke Undrum (Bane NOR) og Giorgio Cassina (Imresa Pizzarotti), ser fram til å starte samarbeidet om å bygge nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. (Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR).

Italiensk arbeidsfellesskap i Tønsberg

Den andre kontrakten ble signert med det italienske arbeidsfellesskapet Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Kontrakten, som har en verdi på NOK 3,66 mrd., omfatter underbygningsarbeider for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i kontrakten er bygging av to bruer, tre tunneler på til sammen 5,3 km, samt ny Skoppum stasjon ca. 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon.

– Vi er trygge på at vi har valgt entreprenører som har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kostnad. Vi synes det er spennende med en ny aktør på det norske markedet, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid med å skape fremtidens jernbane, sier Undrum.

Over hundre års erfaring

Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. er de største selskapene i Italia. Det er to solide selskaper med over hundre års erfaring fra store infrastrukturprosjekter, både nasjonalt og globalt. Selskapene ble enige om å opprette et arbeidsfellesskap for å utnytte felles kompetanse og erfaring for å gjennomføre dette prosjektet på best mulig måte.

– Salini-Impregilo og Impresa Pizzarotti er stolte over at Bane NOR har valgt vårt arbeidsfellesskap til å gjennomføre underbygningsarbeidene for denne viktige delen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, sier Global Operations Executive Director i Salini-Ipregilo, Pablo Sonnendrücker.

– Vi er også stolte over at vi nå kan bringe vår internasjonalt anerkjente jernbaneekspertise til Norge. Denne kontrakten signeres kun få dager etter åpningen av Cityringen metrolinjen i København, Danmark, som var starten på Salini-Impregilos etablering i Norden, sier han.

– Kontrakten er også en viktig milepæl, som markerer starten for vår etablering i Norge, og vi tror at våre selskaper kan være ekstraordinære bidragsytere i gjennomføringen av Nasjonal Transportplan, sier  Managing Director, Foreign Division i Impresa Pizzarotti, Giorgio Cassina.

Etter signeringen går det fort mot byggestart, som er forventet i november 2019 for begge prosjektene.

Viktig for InterCity

Utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen, utgjør en viktig del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, InterCity-utbyggingen på Østlandet. Stortinget har gitt Bane NOR i oppdrag å utvikle et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet.