Stor avstand til NTP-målene

Økt bekymring for om regjeringen klarer å oppfylle ambisjonene i Nasjonal transportplan, mener MEF.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel med 2,9 milliarder kroner. Til tross for veksten er avstanden opp til gjennomsnittlig bevilgningsnivå i Nasjonal transportplan (NTP) på over fire milliarder kroner. NTP legger opp til en opptrapping, men Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) spør seg nå om avstanden er i ferd med å bli for stor.

– Veksten må være betydelige de kommende budsjettene for å tette dette gapet. Utfordringen er selvsagt at det er vanskelig å spå hvilket økonomisk handlingsrom regjeringen vil ha fremover, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, i en pressemelding.

Annonse

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Jørn Søderholm).

– Dersom vi kun ser på statsbudsjettets forslag til NTP-bevilgninger til veiformål, legges det opp til en økning på om lag 650 millioner sammenlignet med saldert budsjett 2019. Dette er faktisk lavere enn den anslåtte prisveksten til neste år. Når vi samtidig opplever fylkeskommuner som avlyser veiprosjekter på grunn av regionreformen er det avgjørende at staten holder foten på gassen i veisatsingen, sier hun.

Viktig tilskuddsordning

MEF gir i den forbindelse ros til regjeringen for at de nå etablerer en tilskuddsordning som skal gjøre fylkene bedre rustet til å håndtere det store veiforfallet.

– Dette er noe MEF og transportbransjen har etterspurt lenge. Hundre millioner kroner er en god start, men både politikere og innbyggerne i distrikts-Norge vet at behovet er mye større. Jeg vil minne om at få andre samferdselstiltak gir så store samfunnsøkonomiske gevinster som oppgraderinger av fylkesveiene, sier Julie Brodtkorb.