Samlet over 100 lærlinger på Sørlandet

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) inviterte nylig alle lærlinger i Agder-fylkene til felles samling.

Hele 117 første- og andreårslærlinger fant veien til Sørlandsparken, der OKAB hadde forberedt et interessant og lærerikt program. Aldri før har OKAB Agder samlet så mange lærlinger.

ON FIRE: Lærlingene lærte om brannfarer og fikk prøve seg på brannslukking. (Runar F. Daler).

– Så har vi heller aldri hatt så mange lærlinger i regionen; bare i år har vi fått inn nesten 90 nye. Når markedet er så bra som det er her nede nå, med alle veiutbyggingsprosjektene som er på gang, så er dessuten alle lærlingene nesten sikret læreplass, sier daglig leder i OKAB Agder, Frank Nygård.

Annonse

VINN-VINN: Daglig leder i OKAB Agder, Frank Nygård, mener samlingen er «vinn-vinn» for både lærlingene, bedriftene og OKAB. (Foto: Runar F. Daler).

Faglig og sosialt

– Det er første gang vi samler begge årskull med lærlinger på denne måten. På dag 1 hadde vi felles oppstartsmøte med alle førsteårslærlingene, samtidig som andreårslærlingene hadde maskinstyringskurs. Senere deltok alle på et felles HMS-kurs. I tillegg informerte faglige rådgivere fra fylkeskommunen om opplæringsbedrifter, lærekontrakter og hvordan prøvenemda fungerer. PP-tjenesten var også på plass og fortalte om overgangen fra skole til bedrift og hva som stilles av krav i arbeidslivet, fortsetter Nygård.

PRESISJON: Vedkubbestabling var en populær øvelse på samlingen. (Foto: Runar F. Daler).

– På dag 2 var det opplæring i håndholdt GPS, brannslukking og presisjonskjøring med minigraver for førstegangslærlingene, mens andreårslærlingene gikk gjennom et omfattende og gripende trafikksikkerhetsopplegg. Det var imidlertid ikke bare seriøse poster på programmet; lærlingene fikk også moret seg med litt sport og artige aktiviteter, som lasertag, shuffleboard og boblefotball. Målet var at samlingen skulle være både faglig og sosialt givende.

GPS: Lærlingene fikk prøve seg med håndholdt GPS. (Foto: Runar F. Daler).

Vinn-vinn

Noe av bakgrunnen for å samle alle lærlingene samtidig, er naturligvis at det er praktisk.

– I stedet for å reise ut til alle bedriftene og ha oppstartsamtale med hver enkelt lærling, tar vi hele oppstarten med alle på én gang. Det er både tid- og ressurssparende for alle parter. I tillegg er det jo hyggelig for lærlingene å komme ut og møte hverandre på denne måten. Vi tror dette er «vinn-vinn» for både lærlingene, bedriftene og oss i OKAB, sier Nygård.

MORO: Det ble også tid til å more seg med litt sport og artige aktiviteter. (Runar F. Daler).

– Vi var litt uheldige med været, ettersom det regnet to dager i strekk og flere av aktivitetene forgikk utendørs. Likevel var det svært vellykket, mye takket være primus motor Ivar Helge Andersen i OKAB, som var hovedansvarlig for både planlegging og gjennomføring. I tillegg fikk vi god hjelp av Skandinavisk Trafikksenter, som sto for både trafikksikkerhetsopplegget og brannslukkingsøvelsen, pluss at de bisto med mye av det praktiske rundt hele samlingen, avslutter han.

GIKK I BALL: Det ble ikke mange mål under boblefotballseansen. (Runar F. Daler).