BetonmastHæhre selger Steen & Lund

BetonmastHæhre, som er i ferd med å endre navn til Hæhre & Isachsen Gruppen, har inngått avtale med en gruppering bestående av nøkkelmedarbeidere i Steen & Lund og eksterne investorer om salg av anleggsgartnervirksomheten Steen & Lund.

Kjøps- og salgsavtalen omfatter virksomheten i Steen & Lund og datterselskapet Ditt Mannskap. Steen & Lund er Norges største anleggsgartnervirksomhet, og utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg. Virksomheten har vokst raskt de senere år, men har slitt med lønnsomheten. Dette skriver BetonmastHæhre i en pressemelding.

Konsernets reviderte strategi

Ifølge konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre er salget av Steen & Lund i tråd med konsernets reviderte strategi.

Annonse

– Hæhre & Isachsen Gruppen rendyrkes som en anleggsaktør med fokus på store og krevende anleggsprosjekter i hele Norge og anleggsvirksomhet i østlandsområdet. Salget av Steen & Lund er et ledd i dette arbeidet, sier Skjelle i pressemeldingen.

BetonmastHæhre inngikk i august en avtale om salg av konsernets byggvirksomhet, Betonmast. Salget ventes sluttført i løpet av oktober, og selskapet vil ved sluttføring bytte navn til Hæhre & Isachsen Gruppen.

Kontrollert løsrivelse

Daglig leder Petter A. Vistnes i Steen & Lund er en av kjøperne av selskapet.

– Nærhet til medarbeidere, prosjekter, kunder og leverandører er den viktigste forutsetningen for å lykkes i markedet, noe den nye eierstrukturen vil legge til rette for. Jeg gleder meg til å videreutvikle Steen & Lund sammen med et særdeles godt lederteam og øvrige dyktige medarbeidere i selskapet, sier Vistnes.

Vistnes legger til at den nye eierskapsmodellen vil åpne opp for at flere medarbeidere kan ha direkte eierskap til virksomheten. Han legger videre til at det vil bli en kontrollert løsrivelse fra BetonmastHæhre. Selskapene skal fortsatt samarbeide, både på prosjekter og i forbindelse med leie av maskiner og utstyr.

– Vi er enige med BetonmastHæhre om en kontrollert løsrivelse fra dagens struktur, for å sikre en god start på egne ben. Samtidig ser jeg frem til et fortsatt godt samarbeid med både Hæhre Entreprenør og Isachsen Anlegg, enten det er underentrepriser eller pågående fellesprosjekter med Isachsen Anlegg – eksempelvis Thorvald Meyersgate, Lilleøya Gravlund og Campus Ås.

Salget av Steen & Lund forventes sluttført i løpet av fjerde kvartal, og er betinget av flere forhold, herunder godkjenning av konkurransemyndigheter, inngåelse av avtaler for videre samarbeid og finansiering.