Sammen om sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen

75 bransjeaktører går sammen i ny stiftelse for å bekjempe dødsulykker og alvorlige skader i bransjen. Stiftelsesmøtet for Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) fant sted i Oslo 18. september.

Bygge- og anleggsnæringen er en av de farligste næringene i Norge. Hele næringen erkjenner at det må jobbes bedre, annerledes og samarbeides mer dersom visjonen om null alvorlige skader og dødsulykker skal nås. Stiftelsesmøtet, som var lagt til et lokale rett ved det nye Nasjonalmuseet i Oslo, er forhåpentligvis første skritt på veien mot å nå dette ambisiøse målet.

– En milepæl

Styreleder i Sfs BA, Trond Bølviken, innledet møtet med å slå fast at dette er en milepæl i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsnæringen.

Annonse

– Stiftelsen er konstruert sånn at alle som har lyst, kan få være med i dette dugnadsarbeidet. Og det jo den store forskjellen fra «Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring», som dette nå avløser. Charteret var jo organisert rundt organisasjonene primært. Mens dette er et samarbeid som nå favner absolutt alle, og det ser vi jo med all tydelighet i dette rommet, sa han til en lydhør og tallrik forsamling.

– Denne stiftelsen representerer hele verdikjeden i bygg og anlegg. Her er det representanter fra store og små entreprenører, bemanningsforetak, leverandørsiden i næringen, bransjeorganisasjoner, fagforeninger, byggherresiden, universitets- og forskningssektoren og ikke minst Arbeidstilsynet. Så vi har virkelig samlet hele næringen til denne dugnaden som vi skal i gang med. Det er helt fantastisk!

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fortalte at et samarbeid som dette vekker undring internasjonalt; at parter som representerer motstridende interesser kan samle seg og stå sammen om felles oppgaver. Arbeidstilsynet er en av stifterne av Sfs BA. (Foto: Runar F. Daler).

«Gullet» i den norske modellen

Det har altså vært åpent for alle aktører som har ønsket det å være med som stiftere av SfS BA. Etter at stiftelsen nå er formelt etablert, kan likevel også andre aktører bli partnere i Sfs BA gjennom å signere en tiltredelseserklæring. Arbeidstilsynet er en av stifterne, og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie var til stede på stiftelsesmøtet. Hun roste initiativet og hyllet den norske samarbeidsmodellen.

– Det vekker undring internasjonalt at parter som representerer motstridende interesser kan samle seg og stå sammen om felles oppgaver. For mange er det også vanskelig å forstå at myndighetene gir partene så stort spillerom til å regulere seg selv, som det vi faktisk gjør i Norge. Eller at tillitsvalgte og arbeidsgivere gjennomfører felles prosjekter. Eller at tilsynsmyndighetene sitter ved samme bord som den næringen de skal kontrollere. Jeg minner om at Arbeidstilsynet, som skal kontrollere dere, er med på møtet her i dag. Det er ganske unikt og som jeg vil omtale som «gullet» i den norske modellen; den gjensidige respekten for hverandre, sa Hauglie.

Arrangøren hadde muligens undervurdert interessen for denne stiftelsesdagen, for lokalet ble proppfullt. Her er det styreleder Trond Bølviken som orienterer om samarbeidet. (Foto: Runar F. Daler).

Null-visjon

Statsråden la ikke skjul på at det er en voksen oppgave den nye stiftelsen tar på seg, all den tid bygg- og anleggsbransjen er en forholdsvis ulykkesbelastet næring.

– Korrigert for antall sysselsatte er det fire ganger så stor sjanse for å dø på jobb i bygg- og anleggsnæringen enn i petroleumsnæringen. Nettopp HMS-arbeidet i petroleumssektoren har vært til inspirasjon når dere nå skal forsterke samarbeidet her. Og det er jo fornuftig, for HMS-fokuset der er enormt, sa hun.

– I fjor var det fire dødsulykker i bygg- og anleggsbransjen. Det er fire for mange. Samtidig ser vi heldigvis at det tallet var historisk lavt i 2018. Til sammenligning hadde vi syv i 2017 og åtte i 2016. Men vi må ha en null-visjon, og veien til å redusere antall dødsulykker og alvorlige skader går gjennom systematisk jobbing med helse, miljø og sikkerhet på alle nivåer og i alle faser i bygge- og anleggsprosjekter.

Når 75 bransjeaktører skal signere samtidig, så blir det litt kaotisk. (Foto: Runar F. Daler).

Seks store fareområder

Stiftelsens formål er altså å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom de ulike aktørene i næringen.

– Vi skal, i hvert fall nå i starten, prioritere sikkerhetsarbeid knyttet til de seks store fareområdene; konflikt menneske-maskin, fall, fallende gjenstander, elektrisk spenning, konstruksjonssvikt og eksplosjon. Arbeidet vil være prosjektbasert og foregå i arbeidsgrupper, og vi er avhengige av at disse gruppene både ledes og bemannes av folk fra næringen. Alt arbeidet behøver heller ikke foregå her i Oslo; det er masse kompetanse og engasjement mange steder i landet, sa daglig leder i SfS, Lene Jønsson.

– Visjonen er en skadefri bygge- og anleggsnæring, og vi har et lite stykke igjen å gå for å nå det målet. I perioden fra 2011 til 2018 har 81 personer mistet livet mens de har vært på jobb på våre bygge og anleggsplasser. I tillegg har vi alle de som har skadet seg, alvorlig og mindre alvorlig. Og de som det har gått bra med, men som det kunne ha gått veldig galt med. Det betyr at vi må skape og gjenskape sikkerhet hver eneste dag. Både når vi prosjekterer og når vi bygger, sa hun.

Styret i stiftelsen SfS BA består av:

  • Trond Bølviken, Veidekke AS (styreleder)
  • Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
  • Tanja Dugstad, Statsbygg
  • Vigdis Bjørlo, BaneNor
  • Knut Aaneland, Multiconsult
  • Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund
  • Stein Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund
  • Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet