Presis start på driftskontrakt nummer 13

Presis Vegdrift AS er ny driftsoperatør på veiene i Hallingdalen. I helgen gikk startskuddet for den nye drift- og vedlikeholdskontrakten. Hallingdal er den 13. driftskontrakten mellom Presis Vegdrift AS og Statens vegvesen.

Presis Vegdrift AS har akkurat overtatt Hallingdal-kontrakten etter Veidekke, som hadde driftskontrakten ut august i år.

Stadig flere kontrakter

Selskapet kommer fra Vestlandet og vant Hallingdalskontrakten i konkurranse med tre andre entreprenører. Hallingdalskontrakten blir den 13. driftskontrakten firmaet har inngått med Statens vegvesen. Presis Vegdrift AS opererer i dag nesten i hele landet, melder Statens vegvesen.

Annonse

Drifts- og vedlikeholdskonrtakten for Hallingdal omfatter riks- og fylkesveier i Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommuner, samt deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommuner.

I tillegg omfatter kontrakten også drift og vedlikehold av FV 51 over Golsfjellet fram til Sanderstølen i Nord-Aurdal kommune i Oppland.

Driften av riks- og fylkesveiene har denne gangen ulik lengde. For riksveiene gjelder kontrakten ut august 2022. For fylkesveiene er den to år lengre, ut august 2024.