– Kommunen må tåle knuseverk

Ordfører Lene Conradi ønsker kortreiste masser velkommen i Asker kommune. Helst skal de holde seg innenfor den samme tomta. Er det da greit at det står knuseverk inne på tomtene?

ASKER: – Ja, det må man tåle. Innenfor normale regler for arbeidstid og støy, sier Conradi.

Hun deltok sammen med kommuneplansjef Tor Arne Midtbø på MEFs nylige møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen, på byggeprosjektet Høn-Landås i Asker. Der er Marthinsen & Duvholt AS godt i gang med grunnarbeider og infrastruktur til bortimot 1600 boliger.

Annonse

– Massebalanse er viktigst

– Poenget er at det skal være kortreiste masser. Massebalanse i de enkelte prosjekter er det aller viktigste. Som her. Her skal det i utgangspunktet ikke fraktes masser ut eller inn, sier Tor Arne Midtbøe.

– Synes dere da det er greit at det står knuseverk inne på tomtene?

– Det må man tåle, sier Lene Conradi.

– Ja, det må man tåle. I en periode, og innenfor normale regler for arbeidstid og støy, utdyper Midtbøe.

– Så er man av og til i den heldige situasjonen at man har større byggeprosjekter, vei, anlegg, der det også skal utvidess. For eksempel med en havn, som da vi fikk en utbygging av Leangbukta med masser fra Fornebu, legger ordfører Lene Conradi til.

Regulering stopper opp

Også i Asker sliter man med de samme utfordringene som mange andre steder i landet: Mangel på areal til lagring og bearbeiding av rene masser.

– Vi har en regional plan for det i Akershus. Nå lager vi en for Viken. Det er kjempeviktig, sier hun.

Innenfor sine kommunegrenser har Asker to tilfeller der private grunneiere har satt av store arealer til massedeponier. Men reguleringsprosessen går trått. Hvorfor stopper det?

– Initiativet har kommet fra grunneiere. Da har vi en forventning om at de også følger opp. Men det er kostbart å regulere, med nødvendige analyser og utredninger. Så vi må nok bidra i reguleringen. Det tar tid, sier Tor Arne Midtbø.