Skal rydde Langøyene i Oslofjorden

Veidekke og Oslo kommune har signert kontrakt for arbeidet med å sikre det tidligere avfallsdeponiet og tilrettelegge for badeliv og rekreasjon på Langøyene.

Arbeidet er omfattende og foreløpig estimert til en kostnad på om lag 200 millioner kroner (eks. mva.). Det skriver Veidekke i en pressemelding.

Miljøgifter

Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi for husholdnings- og næringsavfall fra 1908 til det ble avsluttet og tildekket i 1948. Etter at avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013 ble det gjennomført flere miljøtekniske undersøkelser. Kartleggingene påviste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både i deponiet og i overflaten, og behov for tiltak.

Annonse

– Etter et grundig utredningsarbeid er vi nå glade for at vi nærmer oss oppstart av tiltak på Langøyene. Med en erfaren aktør som Veidekke ser vi frem til at Langøyene igjen skal bli et rekreasjonsområde uten forurensning, sier direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, Eskil Bråten, i pressemeldingen.

En perle i Oslofjorden

Veidekke vant tilbudskonkurransen etter prekvalifisering av fem tilbydere. Kvalitet og miljø var viktige kriterier ved valg av entreprenør til oppdraget. Prosjektet innebærer at Veidekke skal sikre mot direkte kontakt av forurensede masser på sletta og utlekking av miljøgifter til fjorden. Samtidig skal strand­fasiliteter og brygger oppgraderes, et lagerbygg og et servicebygg oppføres og ny løsning for vann og avløp etableres.

Når tiltakene er gjennomført vil Langøyene på nytt fremstå som en perle i Oslofjorden og være rustet til å ta imot Oslos befolkning i et unikt friluftsområde uten forurensning.

– Vi er svært fornøyde over å ha vunnet dette prestisjefulle oppdraget. Veidekke har solid kompetanse på å behandle forurenset grunn, og vi ser frem til at vi sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal sørge for at den idylliske og populære friluftsperlen igjen skal bli til glede for Oslos befolkning, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Arbeidet er planlagt å starte opp høsten 2019 og vil vare frem til juli 2021.