Sikrer mot tyveri med «ny-gammelt» merkesystem

Garda Anleggsikring relanserer merkesystemet SelectDNA. Merkingen er usynlig, helt til politiet slår på sitt UV-lys…

At bygge- og anleggsbransjen er utsatt for tyveri og tap av store verdier er et sørgelig faktum vi kjenner godt. Garda Anleggsikring relanserer nå et produkt vi har sett før: Merkesystemet SelectDNA.

Merker med usynlig UV-væske

Denne advarselen skal forhåpentlig holde kjeltringer unna. (Foto: Leverandøren)

Usynlig DNA-væske påføres maskiner, verktøy og annet utstyr. Merkingen er kun synlig under politiets UV-lys.

Annonse

– DNA-merket utstyr er lite attraktivt å stjele. En god og tydelig varsling om dette på byggeplassen holder tyvene borte. Blir man likevel frastjålet utstyr, er dette registrert i en database som gjør det mulig for politiet å spore funnet tyvegods tilbake til rett eier. Registeret er tilgjengelig for politi i mer enn 40 land i Europa, opplyser Garda Anleggsikring.

– Relanseres? Hva betyr det?

Stoppet i 2017

– Vi lanserte Selecta DNA i 2015. Daværende leverandør valgte relativt raskt å konsentrere seg om å være en ren vaktsentral. På grunn av deres strategiomlegging stoppet de med Selecta DNA i 2017, og det utgikk da også fra vårt program. Nå har selskapet Unisecure Norge AS tatt opp Selecta DNA og vil selge det til forskjellige bransjer i Norge. Vi har distribusjonen eksklusivt for bygg og anlegg, sier daglig leder Frode Rastad i Garda Anleggsikring.

I Sverige har systemet blant annet blitt brukt til ranssikring, der en eventuell raner blir sprøytet med selvlysende spray for å hjelpe politiet med identifisering av gjerningsmann.

– Vi begynner med å relansere systemet for verdimerking som vi mener er en rimelig og enkel måte å hjelpe politiet for å hindre blomstringen av tyverier på byggeplasser som vi ser i dag, sier Rastad.

Sikrer mot innbrudd i container

Senere i høst lanserer Garda et nytt sikringsprodukt som en standardløsning for verktøycontainere. Her vil et merkesystemet kombineres med et Infobric dørlåssystem.

Her blir det vanlig adgangskontroll på dagtid, og en egen innbruddsikring på nattestid. Her blir det en dyse over inngangen som sprøyter identifiseringsvæske på tyven, av samme type som ranssystemet nevnt over.

– SelectaDNA er et rimelig og nyttig hjelpemiddel i kampen mot vinningskriminalitet. I tillegg til tradisjonell fysisk sikring, er det ikke tvil om at det dessverre ofte også må andre tiltak til for å redusere risikoen for tyveri på byggeplasser, sier Frode Rastad.