Nye Veier inviterer til fagdag om maskinsikkerhet

Nye Veier AS inviterer til en fagdag om maskinsikkerhet i september. Forventninger, regelverk, læring, innovasjon og siste nytt i maskinsikkerhet er tema. Vi venter å høre om regelverk, sikring av skuffer og borerigger, og – kanskje – litt om selvkjørende valser.

Selskapet inviterer sentrale aktører i bransjen og ansvarlige for HMS, maskin og innkjøpt til en fagdag om maskinsikkerhet. (Påmeldingsfrist 25. august)

For hovedentreprenører

Nye Veier AS har satt HMS og sikkerhet på en større agenda ved flere anledninger tidligere. Sist på en HMS-samling i desember 2018, med et litt bredere HMS fokus og med kun sentrale personer hos selskapets totalentreprenører invitert.

Annonse

Flere samlinger har hatt sprengning på programmet, også de med kun inviterte representanter fra totalentreprenørene.

Dette er den første samlingen der Nye Veier AS inviterer flere enn sine totalentreprenører, bortsett fra frokostmøter arrangert sammen med RIF og EBA, med HMS på agendaen.

Program og hensikt

Nye Veier, fagdag om maskinsikkerhet. Program.

– Hovedhensikten er å løfte frem utfordringer og muligheter innen maskinsikkerhet. Ved å sette dette på agendaen ønsker vi å bidra til økt oppmerksomhet på kort sikt, og bedre maskinsikkerhet på lang sikt. Vi er en stor samfunnsaktør og ved at vi øker forventninger i markedet til kontinuerlig forbedring, innovasjon og utvikling innen maskinsikkerhet bidrar dette til samfunnsoppdraget vårt på en god måte, sier Sigrid Hansen-Tangen.

Hun er direktør for HMSK og samfunnsansvar i Nye Veier AS.

Fagdagen fokuserer på sikkerhet både teknologisk og i organisasjon.

Utstyr og bevisstgjøring

Det vil si si sikkerhet i maskin og utstyr på den ene siden, og bevisstgjøring, diskusjon og menneskers sikkerhetstenkning på den andre.

– Begge deler er viktig. Vi må ha maskiner som ikke setter våre anleggsarbeidere i fare. Vi må bruke teknologi på en slik måte at anleggsarbeiderne blir flyttet bort fra farene. Samtidig er kompetanse og bevisstgjøring om maskinsikkerhet viktig. Det er viktig for å ivareta de som jobber på anleggene våre. Det er også nødvendig for å få til en teknologisk utvikling, sier hun.

Byggherren Nye Veier AS stiller krav til sine entreprenører om at man skal «gå noen ekstra runder» på sikkerheten, for å finne og ta i bruk nye løsninger på sikkerhet.

Miste skuffer

SMP Hardlock

LÅST: – 100 prosent sikret mot å miste skuffa, sier Pon Equipments produktsjef om SMP Hardlock redskapsfeste.

Ekstra/dobbel sikring mot å miste skuffer av gravemaskiner er ett eksempel på dette. Tunnelborerigger er et annet eksempel. Der er det forbudt å bevege seg foran bomfestet på rigg som er i gang, med mindre riggen har tekniske innretninger som stopper den hvis personer går inn i faresonen.

Selskapet har også en mekanisme i sine anskaffelsesprosesser der tilbydere får betalt for utvikling av ny teknologi, blant annet på sikkerhet.

– Vi kaller dette tilleggsverdi. Det er en mulighet for tilbyderen til å «selge inn» innovative løsninger som er med på å realisere prestasjonsmålene. I en tidligere konkurranse hadde en tilbyder en tilleggsverdi som gikk på utvikling av bransjerettet teknologi i autonomt komprimeringsutstyr på anlegget. Det vil si selvkjørende vals. I dette tilfellet er man med på utvikling av ny teknologi som kan bidra til å fjerne risikoutsatte arbeidsoperasjoner og ergonomiske utfordringer, sier Hansen-Tangen.