Ny støtteordning for el-varebiler – slik virker den

Ikke bare slipper de avgifter og bompenger. Nå innfører Enova en støtteordning som gjør det enda billigere å kjøpe elektrisk varebil.

El-bilene har for alvor gjort sitt inntog her i landet. Nå vil myndighetene at også varebilene skal over på strøm. Enova har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å forvalte et nullutslippsfond for næringstransporten. Nær 500 millioner er satt av til dette formålet i 2019 og 2020.

Støtte inntil 50 000 for elektrisk varebil

Sist juni flagget de løsningen om å skulle tilby støtte for innkjøp av batterielektriske varebiler til næringsbruk. Nå blir ordningen «sjøsatt» og gjort tilgjengelig.

Annonse

Bedrifter som kjøper elektrisk varebil kan få inntil 50 000 kroner i klimarabatt på bilen.

Kjøretøyet må være en hel-elektrisk varebil klasse 2, med tillatt totalvekt under 4250 kg. Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen., og altså ikke bruktbil eller bruktimport.

Billigere i drift

Elektriske varebiler er billigere i drift enn fossilbiler, men har høyere investeringskostnader. For å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet tilbyr Enova nå investeringsstøtte til kjøp av batterielektriske varebiler og tilhørende lader.

Støtten gis på tre nivåer, etter bilens motorytelse:
Under 80 hk – 15 000 kroner
80-120 hk – 25 000 kroner
Over 120 hk – 50 000 kroner

I tillegg kan man få 5000 kroner i støtte til lader, etter at kjøretøyet er registrert. Støttesatsene vil bli trappet ned over tid, opplyser Enova.

Slik virker el-varebilstøtten

Støtteordningen skal være enklest mulig for de som skal kjøpe bil. Støtte skal kunne søkes om – og innvilges – hos forhandleren. For øvrig er dette de viktigste tingene å vite om den:

  • Støtte må søkes fra Enova før bilen bestilles
  • Alle virksomheter registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan søke.
  • Virksomheten som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret som må søke. Ved leasing må altså leasingselskapet søke.
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.
  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at støtten ble innvilget. Bestilling bør gjøres snarest mulig etter innvilget støtte.
  • Støtte til lader forutsetter kjøpt og levert elvarebil med Enova-støtte. Kjøp av lader dokumenteres med kopi av faktura. Fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder og må være datert etter 27. august 2019.