Ny prosjektleder hos Gategodsgutta i Bergen

Gategodsgutta AS har spesialisert seg på rehabilitering av kummer, justering av kumrammer og betongtetting. Nå er Remi Hjelvik Lund ansatt som prosjektleder.

BERGEN: Entreprenørselskapet Gategodsgutta AS er spesialister på rehabilitering av kummer. Det ferske selskapet har fått mye jobb, og har ansatt Remi Hjelvik Lund (35) som prosjektleder. Han startet i sin nye jobb 1. august.

Flere oppdrag

– For å kunne ta håndtere alle forespørsler og levere vår standard og kvalitet på den økende mengde oppdrag vi stadig får besluttet vi å opprette en ny stilling som prosjektleder i Gategodsgutta AS, sier daglig leder Are Strand.

Annonse

Remi er 35 år, og har variert bakgrunn fra anleggsbransjen, både som prosjektleder og daglig leder. Han vil i første omgang betjene kunder på Vestlandet fra kontoret i Bergen.

Selskapet opplever en økende etterspørsel. Daglig leder Are Strand tror på en sterk vekst allerede inneværende år, ettersom flere av de store VA-entreprenørene nå etterspør ekspertise på kumarbeider.

Kummer og sprekker

– Vi har et mål om å bli førstevalget innen kumrehabilitering, samt relaterte oppdrag som injisering og tetting av sprekkdannelser i fjell og betong. Disse finner en mye av både i tunneler, vann-/høydebasseng og oljeutskillere rundt om i Norges land, sier Strand.

Kumrehabilitering er også et fag, mener han. Da ikke to kummer er like eller skadeårsak er lik, foretas først en visuell vurdering. Kummen rengjøres, skjøter og sprekker tettes.

Sprøytes med betong

Til slutt blir overflaten sprøytet med en fiberarmert betong tilsatt additiver. Denne tetter også mikrorevner og porer i eksisterende kum.

– Disse produktene har vi utviklet selv i tett samarbeid med produsent, basert på våre egne erfaringer og med kundens behov i fokus. Resultatet blir en forsterket kum som forlenger levetiden og gir god økonomi for oppdragsgiver, forteller Strand.

Dagens utfordringer med kumrehabilitering innebærer blant annet innlekk av vann i spillvannssystemet som igjen fører til korrosjon og forvitring i betongen. Det betyr sårbar kapasitet ved ekstremvær og merkostnader på pumpestasjoner og renseanlegg.