MEF-medlemmenes fire ønsker til kommunene

Entreprenører som jobber for norske kommuner har talt. Her er de fire viktigste tiltakene for å gjøre den lokale infrastrukturen bedre. Her lanserer MEF-direktør Julie M. Brodtkorb de fire kravene for sjefspolitkerne i Oslo, Sigdal og Kristiansand.

ARENDAL: «Hvordan skal vi bygge landet?» Det var utgangsspørsmålet da MEF-direktør Julie M. Brodtkorb møtte ordførerne i Kristiansand og Sigdal, samt byrådsleder Raymond Johansen til debatt under Arendalsuka.

– Våre medlemmer helt avhengig av oppdrag fra kommuner. Kommune-Norge enda mer avhengig, av entreprenører som står klare til å ta fatt på bygging av ny infrastruktur, sa Brodtkorb i sin innledning.

Annonse

MEF på Arendalsuka

Det skjedde på et møte i regi av MEF, der organisasjonen også la fram resultatene av sin nye medlemsundersøkelse.

– Man skulle tro at entreprenører ville si at det beste er å bygge nytt. Men nei. De fleste mener det viktigste av alt er å sette av penger til vedlikehold av infrastrukturen, sa hun.

Tilbakemeldingen fra medlemmene overrasker ikke. Vedlikeholdsetterslepet på den offentlige infrastrukturen begynner etter hvert å bli godt kjent. I tillegg har Askøy-tragedien og raset i Jølster vist at samfunnet vårt er sårbart når infrastrukturen av ulike grunner svikter.

Vedlikehold må prioriteres

– Slike hendelser gjør noe med trygghetsfølelsen vår. Min klare oppfordring til kommune- og fylkespolitikere er at vedlikeholdsarbeid må prioriteres hvert år, selv om dette kanskje ikke gir de største medieoppslagene, sier Brodtkorb.

Dette er i følge medlemsundersøkelsen de fire viktigste tingene MEF-medlemmene mener norske kommuner kan gjøre for å ruste sin lokale infrastruktur mot et våtere og villere klima.

1. Sett av penger til vedlikehold av infrastruktur.
2. Bruk det lokale næringslivet. Det er bedre og billigere enn å gjøre det i egen regi.
3. Få opp flere massemottak. Mangel på massemottak er et stort problem over hele landet.
4. Styrk innkjøpskompetansen. Sett krav i anbud, men følg også opp at kravene etterleves av de som vinner anbud.

Fossilfrie byggeplasser

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo medgir at massemottak er problematisk, og at slike mottak er viktig. Selv er han opptatt av Oslos innføring av fossilfrie byggeplasser.

Dette konseptet har han tatt med og vist fram i C40, en sammenslutning av de 40 største byene i verden. Til stor interesse, i følge ham selv.

– Det viser at lille Norge og lille Oslo kan bidra positivt i en global utvikling. Vi kjøper varer og tjenester for 27 milliarder kroner i året. Vi bruker vår innkjøpsmakt blant annet til å innføre fossilfrie byggeplasser. Næringslivet svarer på det. Pon har for eksempel utviklet en elektrisk gravemaskin. Jeg tror vi gjennom å stille tydelige krav kan bidra til en positiv utvikling. Bransjen sjøl er fremoverlent og modig, sa Johansen.

Stor optimisme

Medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i juni og juli bekrefter også at det er gode tider i anleggsbransjen. MEF-bedriftenes forventninger til lønnsomhet, omsetning og sysselsetting har vært økende siden 2014, og markedsprognosene tilsier fortsatt vekst i oppdragsmengden.

– Forventningsindeksen vår taler et tydelig språk. Så mange som én av fire medlemsbedrifter mener de må ansette flere folk. Kompetente arbeidstakere er gull verdt for våre bedrifter og det viser at anleggssektoren har plass til flere, sier Brodtkorb.

God oppdragsmengde

93 prosent av svarbedriftene oppgir at oppdragsmengden før sommeren enten var god eller svært god. Det er noen regionale forskjeller, men i hovedsak har bedriftene meldt tilbake om god tilgang på oppdrag. Når det gjelder oppdragsmengde de kommende seks månedene er forventningene også høye, men her er medlemsbedriftene litt mer usikre.