Fjerner halvparten av direktørene

Antall avdelingsdirektører i Statens vegvesen skal reduseres fra dagens 100 til 58.

– Fra neste år blir Statens vegvesen en slankere og mer effektiv organisasjon, og det er naturlig at vi da også blir færre ledere, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud til vegvesen.no.

Her kan du laste ned oversikt over avdelingsdirektører, og hvor i landet de skal ha kontorsted.

Annonse

– Smartere, smidigere

Fra 1. januar 2020 går Statens vegvesen over fra dagens regionbaserte til ny  funksjonsbasert organisasjon bestående av seks divisjoner, i tillegg til Vegdirektoratet.

De nye avdelingsdirektørene ble nylig utpekt, mens lederne for de nye divisjonene og i Vegdirektoratet ble presentert før sommeren.

Fra å være nærmest enerådende på veiområdet i Norge vil Statens vegvesen fra nyttår ha ansvar for riksveinettet i tillegg til trafikant- og kjøretøyområdet, og overordnet ansvar for framtidas transportløsninger. Samtidig overtar de nye fylkene oppgavene for sine egne veier. Nye Veier har også blitt en aktør i bygging av motorveier. I tillegg kommer alle de 356 kommunene, som også besitter et betydelig veinett.

– Fra 2020 blir vi en smartere, smidigere og mindre organisasjon, som får et tydelig helhetsansvar for vei og transport i Norge. Statens vegvesen vil fortsatt være den største enkeltaktøren på veiområdet i Norge med blikket og ansvaret for helheten, sier Grimsrud.