Målselv Maskin & Transport innstilt til Evenes-oppdrag

Målselv Maskin & Transport, som er et datterselskap i AF Gruppen, er innstilt som leverandør av et nytt bygge- og anleggsprosjekt til ytre perimeter ved Evenes flystasjon. Oppdragsgiver er Forsvarsbygg.

Bygge- og anleggsarbeidene utføres ved Evenes flystasjon med forventet ferdigstillelse i løpet av 2022. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 136, eks mva. Prosjektet skal gjennomføres på militært område og er underlagt betydelige sikkerhetsrestriksjoner. Det skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Entreprisen vil i hovedsak omfatte:

  • 12 km riving av eksisterende gjerde,
  • 12 km kjørevei,
  • 12 km gjerde med 5-6 porter og tilhørende infrastruktur,
  • 3 km indre perimeter med 3 kjøreporter og tilhørende infrastruktur.

– Dette er et bygge- og anleggsprosjekt som vi har god kompetanse på, og vi er svært glade for å bli valgt til arbeidet på Evenes flystasjon. AF Gruppen har hatt flere oppdrag for Forsvarsbygg, og vi setter stor pris på å få bekreftet at vi er konkurransedyktige og har tillit i dette viktige segmentet, sier konserndirektør Arild Moe i AF Gruppen.

Annonse