Skole får splitter ny hogstmaskin – hvert år

Lena-Valle vgs. i Oppland har inngått en unik avtale med Komatsu Forest. Skolen leier hogstmaskin i vinterhalvåret, og får ny maskin hvert år.

– Skolen har fått en usedvanlig god avtale. Elevene får tilgang til en splitter ny hogstmaskin hver vinter. Maskinen byttes altså hvert år, slik at elevene til enhver tid får tilgang til absolutt nyeste teknologi, sier en begeistret fagsjef skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Bjørn Lauritzen.

Fire måneder

Den første maskinen skolen skal leie, kommende vinter, er en Komatsu 931XC. Anleggsmaskinen tok turen til et skogholt i nærheten av Moelven, der Lierhagen Skogsdrift AS har en identisk maskin i drift. Ti av skolens 11 Vg2 skogbruk-elever var også tilstede for å ta hogstmaskinen i nærmere øyesyn. Maskinen vi fikk se er imidlertid to årsmodeller eldre, for skolen skal jo få en splitter ny maskin – det er litt av poenget.

Annonse

Smidig løsning

– Dette er helt rått! Det har skjedd utrolig mye på skolefronten den siste tida. For ett år siden var det ingen skoler som hadde hogstmaskin. Med denne avtalen har nå tre av syv skoler det. Fra før er det klart at Sønsterud vgs. får sin hogstmaskin til høsten, mens Saggrenda vgs. har fått lovnad om tilskudd til innkjøp av egen hogstmaskin. Avtalen til Lena-Valle fremstår i tillegg som en svært smidig og smart løsning, hvor de får «siste skrik» hvert år, samtidig som de slipper å ha ansvaret for maskinen resten av året, utdyper Lauritzen.

HANDSHAKE: Både lærer Trond Nordraak ved Lena-Valle vgs. og Erik Øverbø, salgssjef i Komatsu Forest, er fornøyde med avtalen, som er den første av slitt slag i Norge. (Foto: Runar F. Daler).

Andre boller

Lena-Valle videregående skole er naturligvis godt fornøyd med avtalen, som er den første av slitt slag i Norge.

– Jeg tror ikke det ville lønt seg for skolen å kjøpe inn en så dyr maskin. Vi så i stedet mot Sverige, for der borte er det vanlig praksis å gjøre det på denne måten. Hittil har det stort sett vært simulator-undervisning når det gjelder hogstmaskin, men nå blir det andre boller. Planen er at til vinteren skal Vg1-elevene bruke simulator og få innføring i bruk av lassbærer, mens Vg2-elevene får instruksjon på lassbærer og hogstmaskin ute i skogen, sier lærer Trond Nordraak.

– Jeg er nesten litt flau over hvordan vi har drevet utdanning innen skogbruket i flere tiår nå. Dette er starten på en bedring; på en større satsing på rekruttering til næringen. At skolen vår kan tilby en maskin som dette vil sannsynligvis også gjøre den mer attraktiv for elevene. Det vil dermed kanskje kunne gjøre noe med rekrutteringen både til skolen og bransjen, sier han.

FIKK PRØVE: Det var også mulig for elevene å kjøre hogstmaskinen, en Komatsu 931XC. Her er Torger Sjåheim (17) i aksjon. (Foto: Runar F. Daler).

Maks 400 timers bruk

Også Komatsu Forest er tilfreds med avtalen, selv om det ikke skal være noen økonomisk gullgruve for maskinprodusentens del.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Lena-Valle videregående lenge, og vi har vært i dialog med skolen om denne avtalen i flere år. Personlig har jeg alltid ment at skoler bør leie maskiner, i stedet for å kjøpe. Vi skal nå leie ut maskinen til skolen i fire måneder i vinterhalvåret, før vi tar den tilbake og selger den videre. Vi har begrenset bruken for skolen oppad til 400 timer, men det skal være rikelig for denne type bruk, forteller Erik Øverbø, salgssjef i Komatsu Forest.

– Når skolen bruker maskinen kan vi også ta med potensielle kunder ut til der maskinen befinner seg og vise den i bruk. Den hogstmaskinen som skolen skal leie kommende vinter, som for øvrig ikke er produsert ennå, har vi allerede solgt videre til en kunde. Det blir omtrent som en demomaskin, og kunden som kjøper den får den naturligvis til litt rabattert pris. Noen økonomisk gevinst er dette ikke for oss, men det er et bidrag til skolen og bransjen fra vår side. Det er jo stort behov for flere maskinførere i bransjen. Og det skader selvfølgelig ikke at elevene på denne måten blir vant til å kjøre Komatsu-maskiner, smiler han.

GOD AVTALE: Med denne avtalen får elevene tilgang til en splitter ny hogstmaskin hver vinter. (Foto: Runar F. Daler).

Kostbar maskin

Den maskinen Lena-Valle skal ha er Komatsu 931XC, og den koster over 4 millioner kroner ny. Hva skolen betaler for å leie den, vil ikke salgssjef Øverbø ut med. Ei heller hvem som skal kjøpe den etter leieperioden. Neste år får skolen altså en splitter ny maskin igjen, men hvilken type er foreløpig helt uvisst.

– Hva slags maskin skolen får leie avhenger blant annet av kunder som er interessert i å kjøpe dem etterpå. At det ble akkurat en 931XC denne gangen var egentlig litt tilfeldig, men det er jo litt artig, for det er den største åttehjulingen til Komatsu, sier Øverbø.

– Dette er en enkel, løpende avtale, hvor alt får plass på ett A4-ark. Avtalen er basert på tillit mellom to gode samarbeidspartnere.