«Goggen» vil gi enda flere prosjekter til Nye Veier AS

Nye Veier AS får bygge ut enda flere veier i neste NTP. Nå har samferdselsministeren bedt selskapet peke ut de beste prosjektene.

– Vi må bruke den kompetansen og kapasiteten vi har på best mulig måte. Både i Nye Veier og Statens vegvesen. Slik at vi får vi raskere løsninger av de viktigste oppgavene og mer vei for skattepengene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Nasjonal transportplan 2022-2033

Nå ber samferdselsministeren Nye Veier AS utarbeide forslag om hvilke strekninger og typer prosjekt selskapet har de beste forutsetningene for å ta ansvar for. Det skjer i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Annonse

Norge har to statlige virksomheter som bygger vei – en etat og et selskap. Vegvesenet og Nye Veier har ulike rammevilkår. Erfaringen er at de også kommer opp med ulike løsninger på hvordan planlegging og veibygging kan gjøres mer effektiv og med reduserte kostnader.

Hvor er det størst gevinst?

– Jeg vil vite hvilke strekninger hvor gevinsten er størst om vi gir jobben til Nye Veier. Den dynamikken vi har med to store og kompetente utbyggere er med på å modernisere og effektivisere veiutbyggingen i landet vårt. Gevinsten blir mange milliarder kroner, og vi får trygge og gode veier raskere, sier Dale – av folk nært ham kalt «Goggen» – i en pressemelding.

Bestillingen til Nye Veier AS kommer i form av et tilleggsoppdrag til det første NTP-oppdraget som transportvirksomhetene har fått. Der gjorde samferdselsministeren det klart at mer transport for pengene er et hovedmål.