Elektronisk signatur rett i SmartDok

SmartDok lanserer ny funksjon. Nå kan oppdragsgiver gi sin signatur elektronisk, umiddelbart etter utført arbeid. Gir sikrere timelister for UE og innleie.

– «Signatur oppdragsgiver» er en funksjon mange små og mellomstore bedrifter har ønsket seg. Nå er den her, opplyser SmartDok i en pressemelding.

SmartDok lanserer nå en funksjon som vil forenkle godkjenning av timer for folk som jobber som UE eller innleid på andres prosjekter: Elektronisk signatur rett på mobil eller pad.

Annonse

Penger inn

– Nå har kundene alt i en app, registrering og signering. Uten signatur vet vi at noen ganger får en ikke får betalt for jobben som er utført. Med signatur på utført arbeid blir prosess med å få inn pengene mye enklere, sier salgssjef Per Tore Hansen i SmartDok.

Mange løser dette i dag ved å skrive ut den ansattes registreringer på papir, og få oppdragsgivers representant til å signere på dette.

Dette papiret blir deretter scannet og brukt som vedlegg til faktura. Dette kan oppleves som tungvint og tidkrevende.

Bedre grunnlag

Funksjonen «Signatur oppdragsgiver» ble lansert den siste dagen i mai på web og app i SmartDok.

– Bakgrunnen for denne løsningen er at mange av våre små og mellomstore kunder har meldt et sterkt behov for å kunne få oppdragsgivers signatur på timeregistreringene til deres arbeidere, når de jobber som underentreprenører/innleide på andres prosjekter. Uten denne fysiske signaturen så blir fakturagrunnlagene ofte avvist hos oppdragsgiver. Det blir nå enklere, sier Hansen.