Dette blir et eget fag etter sommerferien

Brønn- og borefaget er nå opprettet som et nytt lærefag. Det har Kunnskapsdepartementet bestemt. Lærlinger kan tas inn og praksiskandidater gå opp til eksamen allerede til høsten.

F.v. Knut Hagen, utdanningsminister Jan Tore Sanner, Thor Frydenlund, John Arne Skaug og Didrik Muggerud i Brødrene Myhre AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Ja, det er veldig aktuelt for min del. Jeg vil gjerne ha papirer på det jeg kan, sier Didrik Muggerud (25) i brønnborefirmaet Brødrene Myhre. Der har han jobbet som borer og gravemaskinfører siden han kom fra skolen for seks år siden.

Dokumentasjon

Han får støtte fra kollega Knut Hagen (48). Også han med seks års erfaring fra Brødrene Myhre AS, men ti år i samme type jobb i et annet selskap før det.

Annonse

– Ja, jeg tar gjerne prøven. Det er veldig greit å ha dokumentasjon, sier Hagen.

Statsråden var på befaring på fundamentering av 1,4 km gang- og sykkelvei i Lysaker. (Foto: Jørn Søderholm)

Kunnskapsdepartementet har besluttet å opprette et nytt lærefag, brønn- og borefaget.

– Vi har behov for en ny utdanning som skal bidra til flere gode fagarbeidere på det feltet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Avansert utstyr og komplekse løsninger

Borebransjen på fastlandet har endret seg og nå håndterer den blant annet avanserte rigger med komplekse løsninger. Med en økt satsing på fornybar geoenergi melder bransjen om behov for omfattende boring av energibrønner.

– Vi oppretter brønn- og borefaget som nytt lærefag i bygg- og anleggsteknikk fordi det er økende behov for læringer og denne kompetansen i fremtiden. Dette vil også gi et tilbud slik at arbeidere som har jobbet en stund, kan formalisere kompetansen sin, sier Sanner.

Sikker yrkesutøvelse og kompetanseutvikling

Målet med opprettelsen av faget er å legge grunnlaget for en sikker yrkesutøvelse innen boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning, og energibrønner til oppvarming og kjøling.

I tillegg skal faget bidra til utvikling av kompetanse i boring i byggegrunn og miljøboring for overvåking og grunnundersøkelser.

Navnet på det nye faget blir Vg3 brønn- og borefaget, med yrkestittelen brønnborer fastland. Det nye faget skal følge 2+2-modellen og ligge i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk. Vg3 brønn- og borefaget skal bygge på Vg2 anleggsteknikk

50 lærlinger pr år

Et anslag viser at det vil være behov for rundt 50 lærlinger hvert år, og 50-70 bedrifter har hittil meldt sin interesse som potensielle lærebedrifter.

– Det håper jeg er et forsiktig anslag, sier Sanner til Anleggsmaskinen.

– At det er så mange bedrifter som melder sin interesse viser at denne typen kompetanse er ettertraktet. Jeg håper at det nye faget vil klare å møte de behovene bedrifter og næringslivet har, og så håper jeg elevene som nå vil kunne velge dette får god tilgang på læreplasser, sier han.

Godt samarbeid

At faget blir opprettet som en direkte følge av et initiativ fra MEF ser han som et eksempel på det samarbeidet han og departementet ønsker mellom arbeidsliv, myndigheter og utdanning.

– Dette er bra! Det tar mange år å lære dette faget. Fagbrevet gjør at det blir mer seriøst, sier Håkon Myhre til Jan Tore Sanner. Terje Eikevold i MEF t.h. (Foto: Jørn Søderholm)

– Det var enkelt å gi tilslutning til dette. Opprettelsen av dette nye faget er viktig for både bedrifter og ansatte, der de som jobber i faget i dag kan få en dokumentasjon på sin kompetanse. Det er en viktig anerkjennelse av faget, sier han.

Faget gjelder fra 1. august 2019. Det er Utdanningsdirektoratet som utarbeider læreplan i faget i samarbeid med bransjen.

– Endelig har vi fått på plass et fagbrev for denne yrkesgruppa. Det har vi jobbet for lenge, sier kompetansesjef Terje Eikevold i MEF.

– Hvorfor er det bra?

Formalisere kunnskap

– Brønn- og spesialborerne blir møtt med forventninger om fagbrev, både i forbindelse med oppdrag og rekruttering. Mange erfarne ansatte får nå mulighet til å formalisere kunnskapen i et yrke de har utøvd i mange år, sier Eikevold.

– Fagbrevet er viktig for rekrutteringen. Det er viktig for respekten for gutta i faget. Det jobbes med dyrt, avansert utstyr og utføres kompliserte oppdrag med blant annet energiboring. Vi har tatt inn lærlinger i våre bedrifter tidligere også, men da i anleggsmaskinførerfaget. Nå kan vi ta inn lærlinger i det vi egentlig driver med, supplerer Hans Vetle Sjørholt.

– Tusen takk, sier Hans Vetle Sjørholt til utdanningsminister Jan Tore Sanner. Kompetansesjef Terje Eikevold (nærmest) og kommunikasjonssjef Håvard Almås (bak). (Foto: jørn Søderholm)

Han er daglig leder i et brønn- og spesialboringsselskap, sitter i MEFs hovedstyre og har lenge vært en engasjert talsmann for brønn- og spesialborebransjen i Norge.

Lærlinger og prøve til høsten

Allerede kommende høst kan bedrifter i bransjen ta inn lærlinger i det nye faget. Medarbeidere som har minst fem års yrkeserfaring i faget kan gå opp til fagprøven som praksiskandidater allerede nå i høst, med en eksamen ca i uke 48 og derpå følgende praktisk prøve.

I begge tilfeller anbefales man å ta kontakt med sitt lokale OKAB-kontor for nærmere informasjon.

– SMIL: F.v. Terje Eikevold, Håkon Myhre, Jan Tore Sanner, Hans Vetle Sjørholt og Knut Hagen. (Foto: jørn Søderholm)