Gjennomslag i Rogfast-tunnel

Tirsdag 28. mai kunne NCC skyte gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast-E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Sidetunnelen er en del av det som blir Norges største veitunnelprosjekt.

NCC mannskaper hadde i slutten av januar i år drevet ferdig det første tunnelløpet, og tirsdag ettermiddag var dermed begge tunnelløpene i den vel to km lange transporttunnelen ferdig drevet.

– Dette er en milepæl der NCC igjen befester vår solide erfaring med utførelse av undersjøiske tunnelprosjekt, sier prosjektleder Frank Grønvold i NCC Infrastructure.

Annonse

NCC startet byggingen av tunnelen i januar 2018. Den er i to løp og skal brukes til transporttunnel under drivingen av Rogfast hovedtunnel, og som ventilasjonstunnel når Rogfast åpner.

Entreprisen Sidetunnel Arsvågen er den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Entreprisen omfatter blant annet også etablering av deponi for tunnelmassene, opprustning av Arsvegen fram til påhuggsområde for hovedløpene, pumpeledning, VA-grøft og fremføring av rørtrase for høyspentkabler.

Les mer om prosjektet