Stolte lærlinger hos Syltern

Det er stas å være lærling hos «Årets lærebedrift». Bare spør Ole Askim og Jesper Haugsnes.

Som kjent ble Johs. J. Syltern AS kåret til Årets Lærebedrift 2018. Det var en meget fornøyd og stolt daglig leder Øystein Syltern som mottok den prestisjefulle prisen på Arctic Entrepreneur i januar i år.

Med seg på scenen hadde han med to av bedriftens 14 lærlinger, og begge ble lovet snarlige påskjønnelser.
– Anleggsmaskinførerlærling Ole Askim skal få en splitter ny Cat 326 gravemaskin, sa han med hele forsamlingen som vitner.
– Mens anleggsmaskinmekanikerlærling Jesper Haugsnes skal få en ny skiftenøkkel, sa Øystein til latter fra salen.

Annonse
Øystein Syltern inviterte anleggsmaskinførerlærling Ole Askim og anleggsmaskinmekanikerlærling Jesper Haugsnes opp på scenen. Ole fikk overrakt nøkkelen til en splitter ny Cat 326 gravemaskin. (Foto: Runar F. Daler).

Her fra kåringen av Årets lærebedrift 2018, på Arctic Entrepreneur i januar i år. Øystein Syltern er her flankert anleggsmaskinførerlærling Ole Askim (t.v.) og anleggsmaskinmekanikerlærling Jesper Haugsnes. (Foto: Runar F. Daler).

Klare for fagprøven

Denne uka fikk lærlingene endelig de etterlengtede premiene utdelt. Det skjedde på et veiprosjekt mellom Åfjord og Stoksund, der de begge var på jobb.

Lars Egil Vaarum, fagrådgiver hos Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Trøndelag har fulgt opp lærlingene under læretida. (Foto: Runar F. Daler).

Lars Egil Vaarum, fagrådgiver hos Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Trøndelag har fulgt opp lærlingene under læretida. (Foto: Runar F. Daler).

– Det var noen stolte lærlinger, ja, forteller Lars Egil Vaarum. Han er fagrådgiver hos Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Trøndelag.
– De fikk det de ble lovet. Ole Askim fikk en flunkende ny Cat 326, mens Jesper Haugsnes fikk en like flunkende ny skiftenøkkel.

– Jeg var der for å ha en siste oppfølgingssamtale med lærlingene, slik at vi er sikre på at de er klare for fagprøven som de skal ta i mai/juni, fortsetter Lars Egil.

– Og de er klare?

– Ja, i aller høyeste grad. De er dyktige lærlinger som har fått en variert og god opplærling underveis. Så de skulle ha gode forutsetninger for å gjennomføre fagprøven med godt resultat nå. Begge to får også fortsette i firmaet og er motiverte til videre innsats.