Interessant HMS-grep fra Statens vegvesen

Statens vegvesen stiller som fast krav i nye kontrakter at laste-, pigge- og renskemaskiner på deres prosjekter skal være utstyrt med RABS frontrute og sikkerhetsglass.

Dette er et interessant grep fra SVVs side, sett fra flere vinkler.

1 – Sikkerhet

Det er for det første bra for sikkerheten: Respekt for Statens vegvesen, som setter ned en viktig staur her. Det er ikke så lenge siden Valdres-ulykken. Forsagere er et problem. Dødsfall vil unngås som følge av bedre beskyttelse på maskiner når det smeller.

Annonse

Jeg håper bare at SVV og bransjen bruker enda mer energi på å forebygge og hindre gjenstående sprengstoff. Å unngå forsagere er fortsatt bedre enn å beskytte seg når de går av.

2 – konkurranse

Det er bra for lik konkurranse: At beskyttelse som dette innføres som et kontraktskrav er en stor fordel for den generelle sikkerheten. Da er det likt for alle, og vi slipper å se at det konkurreres på sikkerheten for gutta og jentene i gult.

En annen ting er at dette «bare» gjelder hos Statens vegvesen. Jeg deler Knut Thoresen i Implenia sitt synspunkt her: Nå er dette et byggherrekrav. Den dagen det evt blir et lov- eller forskriftskrav, først da blir konkurransen lik.

3 – marked

Det nye krav et er kommersielt utfordrende: Nå står det i SVVs nye kontraktsmaler at maskiner skal være utstyrt i henhold til verneklasse 3.

Verneklassene 1-3 er opprinnelig nedsatt av et bransjeutvalg i Sverige, men er mest kjent, brukt og markedsført her til lands av Hammerglass. Man kan få inntrykk av at etaten har hentet begreper fra én leverandør til et kontraktskrav. Det ser ikke bra ut.

Men det er ikke Statens vegvesens skyld at Hammerglass har vært god på markedsføring, og skaffet seg en sterk posisjon i markedet. Det finnes flere leverandører av sikkerhetsglass, som også kan/må forholde seg til klasseinndelingen. Sikkerhetsglass som dette er kostbare saker og markedet er lite fram til nå. Mange entreprenører må ta tunge investeringer, som i alle fall delvis dekkes inn over pris til oppdragsgiver.

Formodentlig vil flere aktører enn Hammerglass se sikkerhetsglass-markedet som nå kommer rullende som en pukkverkssalve. Da får vi en sunnere konkurranse og lavere priser. Og mest av alt bedre sikkerhet.