Implenia: – RABS-vinduer burde vært lovkrav

Implenia ønsker SVVs krav om sikkerhetsglass på maskiner velkommen. – Synd det kommer fra bare én byggherre. Det burde vært et lovkrav, sier skandinavisk maskinsjef Knut W. Thoresen i Implenia. Han mener ett vindu må være unntatt fra RABS-kravet.

Nylig ble det klart at Statens vegvesen stiller krav om RABS-klassifisert sikkerhetsglass i vinduer på sine anlegg. Frontrute og sidevinduer skal være utført i vinduer som tåler eksplosjon av sprengstoff, i s.k. verneklasse 3.

Kontraktsmaler

Kravet er innført i siste versjon av kontraktsmalene, som danner grunnlag for utlysning av nye kontrakter framover.

Annonse

Entreprenører sier seg i hovedsak fornøyd med det nye kravet i den første artikkelen om saken. Det gjelder også Implenia Norge AS. Der har de visst om dette kravet en god stund, men uten å kjenne til når det ville bli iverksatt.

Knut W. Thoresen. Maskin- og utstyrsansvarlig Skandinavia.

Knut W. Thoresen. Maskin- og utstyrsansvarlig Skandinavia. (Foto: Implenia Norge AS.)

Skandinavisk maskinsjef Knut W. Thoresen i Implenia Norge AS er fornøyd med at dette sikkerhetskravet nå blir formalisert og gjort gjeldende for alle. I alle fall alle som skal bygge for Statens vegvesen. Thoresen mener det burde vært løftet på et høyere nivå.

– Det er selvfølgelig viktig å redusere risikoen for ulykker og vi er bare glade for at det blir formalisert. Men det er litt synd at bare kommer fra en av flere viktige byggherrer. Siden dette er et kostnadsdrivende krav burde det egentlig ikke vært et byggherrekrav. I stedet burde det vært et lovkrav, slik at vi kan bruke de samme maskinene på alle prosjekter uansett oppdragsgiver, sier han.

Tunnelpigging

Tunnelpiggemaskin

Tunnelpiggemaskin. (Foto: Implenia Norge AS. )

Implenia Norge AS har aldri hatt uhell med detonasjon av gjenstående sprengstoff. Men så driver selskapet også i hovedsak med tunnelpigging.

– Våre UE på grunnarbeid i dagen vet vi har avdekket gjenstående sprengstoff, men det har heldigvis aldri gått av, sier han.

Frontrute – ikke sideruter

Implenia har – i likhet med mange andre norske entreprenører – RABS frontrute på sine piggemaskiner, men ikke i sideruter.

– Sikkerhetsglass i sider vil nødvendigvis stjele litt sikt pga kraftig ramme. Konstruksjonen rundt må bygges om til å tåle høyere vekt, men her stoler vi på maskinleverandøren. Når det gjelder bakruten er det naturlig å tro at den burde vær knuselig. Den skal nemlig fungere som evakueringsvei for sjåføren, sier Knut W. Thoresen i Implenia Norge AS.