Åtte vanlige feil i sprengning

Her henger bunter av ferdigladet sprengstoff klare til å gå av. Sprengning er farlig, og skal helst gjøres riktig. Men feil skjer. Her er en liste over de åtte vanligste feilene som ble gjort i sprengning i fjor.

På Sprengningsdagen, siste dag av Arctic Entrepreneur i januar, møtes myndigheter og sprengningsbransjen til en dag som kun handler om sprengning.

Per Isdahl i DSB

Per Isdahl i DSB orienterer om fjorårets mørke sider av sivil sprengningsvirksomhet. (Foto: Jørn Søderholm)

En av de faste innslagene her er at Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) går gjennom fjoråret, og gir en orientering om de uheldige sidene av sivil sprengningsvirksomhet.

Annonse

Skadestatistikken for 2018 er på snittet. Åtte skadde, og heldigvis ingen dødsfall.

Feil i sprengning

I fjor var DSB ute på 14 brukstilsyn. I ett av tilfellene endte det med politianmeldelse pga alarm som ikke funket. DSB melder om mange gjengangerfeil som meldes inn eller avdekkes.

sprengstoff, oppbevart farlig og ulovlig

Nei, det er ikke et kjøttstykke. Det er sprengstoff, oppbevart farlig og ulovlig. Bildet er fra 2018. (Foto: DSB)

– Det er de vanlige feilene som går igjen, sier senioringeniør Per Isdahl i DSB.

Hva er de vanlige feilene? Jo, se her:

  • Matter borti høyspent ved dekking eller avdekking.
  • Rester av sprengstoff i lommer på kjeledress som havner på vaskeriet.
  • Dårlig kommunikasjon med naboer.
  • Ubevoktet sprengstoff.
  • Sprut fra salver. Personskader i 2018 er alle pga sprut. Flere vaktposter, og ett tilfelle med ukyndig sprengning av betong.
  • Sprut også fra dekkede salver. Sleppet fjell går igjen. «Feil med berget» holder ikke, det må tas hensyn i sikkerhetsanalysen.
  • Sikring av lager, bl.a. slåer på dører og alarm som ikke virker eller med uklar varsling.
  • Sprengstoff og tennere for nær hverandre på brukerstedet. «Lade snart» holder ikke, de skal ikke i nærheten av hverandre før det faktisk skal lades.

For øvrig er ikke lenger sprengstoff på avveie en del av statistikken fra DSB. Alt sånt meldes til politiet, ikke DSB.

Sprut fra salver er en sørgelig gjenganger på statistikken. Dette er fra 2018. (Foto: DSB)