Populær ny anleggslinje i Vest-Agder

Over 60 elever har søkt på de 15 plassene på den nye vg2 anleggsteknikklinja som starter opp på Byremo vgs. til høsten.

– Dette er viktig for hele regionen. Tilbudet har virkelig blitt tatt godt imot blant elevene, noe søkertallene viser. Nå har vi en stor jobb å gjøre fram til skolestart, vi må blant annet ansatte lærere og kjøpe inn maskiner, sier en fornøyd rektor ved Byremo videregående skole, Jan Telhaug.

– Vi representerer en landsdel hvor det alltid har vært stor interesse for bygg og anlegg, og nå har vi endelig fått mulighet til å tilby vg2 anleggsteknikk til elevene i regionen. Vi er naturligvis helt i startfasen her, og starter litt med blanke ark. Nå har vi lyst til knytte til oss næringslivet, ikke minst MEF, som sitter med mye kompetanse. Vi vil jo at elevene skal ha et så godt opplegg som mulig når de kommer hit til høsten sier han.

Annonse
Byremo videregående skole er en forholdsvis liten skole som ligger i Audnedal kommune i Vest-Agder. (Foto: Byremo vgs.).

Byremo videregående skole er en forholdsvis liten skole som ligger i Audnedal kommune i Vest-Agder. (Foto: Byremo vgs.).

Nytt øvingsområde

Byremo videregående skole har i dag totalt 110 elever, og tilbyr allerede bl.a. vg1 bygg- og anleggsteknikk, vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP) og vg2 arbeidsmaskiner. Skolen er nyrenovert og sto ferdig i ny drakt og med et nybygg høsten 2018. I den forbindelse fikk skolen også fire mål tomt av Audnedal kommune. Nå som den nye linja blir realitet får skolen ytterligere to tomter på til sammen fire mål vederlagsfritt fra kommunen. Det krever sin plass når man skal øve med tunge anleggsmaskiner.

– Til høsten blir det 125 elever her, og da begynner det å bli en fin størrelse på skolen. Jeg tror elevene har godt av et litt større miljø rundt seg. De nye tomtearealene vi har fått like ovenfor skolen her, ligger helt uberørt. Her skal elevene få mulighet til å drive planeringsarbeid, fjerning av overflatemasser, boring, sprengning, masseforflytning; hele pakka. Det blir motiverende for elevene å gjøre reelle jobber framfor bare å «leke i sandkassa». Dette blir veldig bra, sier Telhaug engasjert.

Rektor Jan Telhaug peker på de nye tomtearealene skolen har fått, som anleggselevene skal få bruke som øvingsområde. (Foto: Runar F. Daler).

Rektor Jan Telhaug peker på de nye tomtearealene skolen har fått, som anleggselevene skal få bruke som øvingsområde. (Foto: Runar F. Daler).

Maskiner og lærere

Også når det gjelder anleggsmaskiner starter skolen nesten fra «scratch». Flere innkjøp er derfor på trappene.

– Vi må ha minimum tre gravemaskiner, fra 14-tonns og nedover. Vi ønsker én splitter ny graver, inkludert alt av dagens moderne utstyr, som tiltrotator, maskinstyring og så videre, mens de andre maskinene kan være brukte. Videre har vi allerede anskaffet en liten dumper, men vi ønsker en større i tillegg. Vi har også en liten hjullaster, men skal nok kjøpe inn en til. I tillegg har vi en stor anleggstraktor, og vi blir nok nødt til å kjøpe inn en håndholdt GPS, forteller avdelingsleder ved skolen, Øystein Lauen.

– Når det gjelder lærekrefter har vi én person med kompetanse i faget ved skolen i dag, som har femti prosent stilling. Vi regner med å lyse ut i hvert fall en og en halv stilling til. Det er mange flinke anleggsfolk i regionen som helt sikkert vil være interessert i en slik jobb, sier han.

Flyttes fra Sam Eyde

Samtidig som Byremo vgs. nå får en klasse i vg2 anleggsteknikk så mister Sam Eyde vgs. i Aust-Agder en tilsvarende klasse. De siste tre skoleårene har nemlig Vest-Agder fylkeskommune betalt for en ekstra vg2-klasse på Sam Eyde (i tillegg til de tre landslinjeklassene ved skolen), og det er i realiteten denne klassen som nå flyttes til Byremo.

Det er naturlig nok delte meninger om avgjørelsen om å flytte denne klassen fra Aust-Agder til Vest-Agder. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ville gjerne hatt i både pose og sekk.

– Primært ønsket vi og bransjen en ny klasse, i tillegg til de klassene som allerede var på plass. Politikerne i Vest-Agder valgte i stedet å flytte klassen fra Sam Eyde til Byremo, og det øker jo ikke det totale antallet elever i regionen. Men når dette først er bestemt, så skal vi selvsagt støtte opp om Byremo, på samme måte som vi støtter opp om Sam Eyde, slik at elevene som skal gå der skal ha så gode forutsetninger som mulig for å bli dyktige fagarbeidere, sier regionsjef i MEF, Oskar Tore Åsen.

– Samtidig, når det nå viser seg at det er så mange søkere til denne klassen på Byremo, så håper vi jo at Vest-Agder kan kjøpe tilsvarende antall plasser på Sam Eyde igjen. Bransjen og regionen trenger flere lærlinger, og på Sam Eyde er jo både lærere, utstyr og alt annet på plass.

– Vi har jo kapasitet til å ta en klasse til her på Byremo også, sier rektor Telhaug.

– Hvis det viser seg at de fleste av søkerne kommer fra Mandal og vestover, så er det jo mest naturlig at de går her, men hvis de fleste derimot kommer fra Kristiansand og østover så er det naturlig at de går på Sam Eyde, avslutter han.