– Ny maskinsand fungerer bedre enn natursand i betong

NCC kjører den fineste knusemassen gjennom vaskeanlegg og en kjempestøvsuger. Resultatet har blitt en maskinsand så vakkert kubisert og jevn i kurven at den kan erstatte natursand som tilslag i betong. Det er godt for både masseutnyttelse og miljøet, mener NCC.

– Vår maskinsand viser så gode resultater i tester at maskinsanden nå kan erstatte naturlig sand som tilslag i betong. Dermed blir miljøet også en vinner, sier NCC i en pressemelding.

– Miljøet? Hvordan da?

Annonse

– Jo, natursand er en begrenset naturressurs og en viktig faktor for rent grunnvann.

Vasker og støvsuger

NCC har de siste årene jobbet med utvikling av maskinsand fra vaskeanlegg og vindsikteanlegg*.

– Målsettingen har vært å lage en maskinsand med optimale egenskaper i betong samt å utnytte all massen som tas ut i våre steinbrudd, sier selskapet.

Nå viser prøvestøp med betong at NCC maskinsand har nådd de høye kvalitetskravene selskapet har jobbet mot.

– Vår strategi er å fornye bransjen og tilby de beste og mest bærekraftige løsningene. Denne målsettingen er vi i ferd med å nå ved flere av våre avdelinger. I tiden fremover vil vi investere ytterligere i klassifiseringsanlegg ved våre avdelinger, slik at vi får utnyttet 100 prosent av massene vi tar ut. Etter flere års arbeid er det med begeistring vi kan slå fast at maskinsand nå er en del av vårt produktsortiment, sier direktør Frode Jørgensen i NCC Steinmaterialer i pressemeldingen.

Jevn kurve

NCCs vindsikteanlegg i Skien.

NCCs vindsikteanlegg i Skien. «Støvsugeren» t.h. (Foto: NCC)

Ved NCCs vindsikteanlegg i Skien produseres en kubisert maskinsand med helt jevn kurve og svært gode egenskaper i betong. Mengden finstoff i massen justeres etter kundens ønske.

Siktet maskinsand. (Foto: NCC)

Med jevn kurve og forutsigbar kvalitet fungerer maskinsand fra vindsikteanlegget i Skien bedre enn natursand som tilslag i betong, i følge NCCs egen omtale.

Dette fordi man ikke lenger behøver å ta høyde for natursandens variasjoner.

Ved NCCs vaskeanlegg i Bergen og Larvik produseres en maskinsand som er kubisert og har helt jevn kurve og kvalitet. NCC Maskinsand fra vaskeanlegg viser meget gode egenskaper i betong.

Det kommer av at maskinsanden har en fast, men justerbar, mengde finstoff. Etter vaskeprosessen setter NCC sammen en kurve i et blandeverk og leverer en ferdig kalibrert maskinsand etter kundens ønske.

*Vindsikteanlegg = Sikteanlegg med en diger støvsuger på toppen, som trekker det fineste finstoffet ut av massen.