MVA-problemet er likt i Sverige – med ett unntak

Svenske entreprenører har de samme utfordringer med MVA og oppgjør som norske. Med ett unntak: UE betaler ikke inn noen avgift, all MVA-plikt ligger hos HE.

Vi har nylig skrevet om utfordringene ved at entreprenører må legge ut store beløp i MVA til staten i saker der det er tvist om oppgjøret.

Park & Anlegg AS og Repstad Anlegg AS er to eksempler. Begge har store utestående beløp som følge av tvister med Statens vegvesen.

Annonse

Samme problem i Sverige

Fra enkelte hold har det blitt sagt at likviditetsutfordringen knyttet til merverdiavgift og tvister skulle være mye mindre i Sverige enn i Norge. Det kjenner ikke Carl Johan Törnros seg igjen i.

– Nei. Også i Sverige framstiller man først sitt krav med en faktura. Med store fordringer kan det så klart gjøre at man må betale inn mye moms før man selv har fått betalt. Faktura er den vanlige framgangsmåten, og jeg har aldri vært involvert i noen sak uten at en faktura har vært opprettet, sier Törnros.

Momsplikt uansett

Han er advokat i Terra Advokat AB og jobber mye med entrepriserett og tvisteløsning for svenske entreprenører. Han har aldri sett noen kontraktsformuleringer som skulle «frita» for å sende ut en faktura.

– Om det skulle finnes en sånn avtaleformulering – og det tror jeg ikke – så vil et krav om betaling uansett utløse en momsplikt, sier han.

Advokaten mener norsk og svensk juss er ganske like. Her er det ett unntak: Omvendt byggemoms.

Omvendt MVA-plikt i bygg og anlegg

I Sverige ligger hele momsplikten hos den øverste entreprenøren i kjeden. UE behøver ikke betale inn moms på beløp som faktureres HE, og det er HE som har ansvaret for at momsen på hele prosjektet blir betalt inn til staten.

– Dette kan gjøre det lettere for underentreprenører overfor overordnet entreprenør, men HE har uansett ansvaret for momsen mot byggherren, sier Törnros.

Han kjenner godt til problemstillingen, og opplyser at det også i Sverige er vanlig at foretak venter med å sende ut fakturaer de vet er omtvistet.