– Staten selv er den største utfordringen

Park & Anlegg AS bremser for fullt med oppdrag for Statens vegvesen. Har lagt ut opp mot 30 millioner i merverdiavgift som følge av tvister og konflikter. – Staten nekter å betale, men krever inn avgift for beløpet den ikke vil betale. Det er rart, sier Jack Valleraune.

– Du må sende en faktura for å ha et krav, og den fakturaen utløser MVA. Staten vil ikke betale for jobben som er gjort, og den samme staten krever inn avgift for et beløp den ikke vil betale. Det blir veldig rart. Og når staten selv ikke får pengene sine, så kommer det et konkursvarsel etter åtte dager.

Tre tvister

Jack Valleraune er daglig leder i Park & Anlegg AS i Sarpsborg. Selskapet står i tre tvister med Statens vegvesen.

Annonse

De sliter, i likhet med Repstad Anlegg AS og andre entreprenører, med at millioner i merverdiavgift må betales til staten, selv om den statlige oppdragsgiveren Statens vegvesen ikke vil betale.

– Dette er en svært viktig problemstilling for alle i bransjen! Vi står ansvarlig for å betale merverdiavgift på alle fakturaer vi sender ut. Når kunden ikke betaler må vi forskuttere store beløp i flere måneder. Kanskje flere år. Dette blir en stadig større utfordring, og det er staten selv som utgjør den største utfordringen, sier Jack Valleraune i Park & Anlegg AS.

Nylig vant de en rettssak mot Statens vegvesen om kostnader ved stikningsdata og datamodeller på et prosjekt med RV22 på Romerike.

Forskuttert millioner

Selskapet har forskuttert 25-30 millioner i merverdiavgift på omtvistede saker. 98 prosent av det er i tvister med Statens vegvesen.

Det er krevende for likviditeten. Han konstaterer også at dette er en utvikling som ikke går i særlig positiv retning.

– Ja, det er i økning. Problemet øker med både større kontrakter og økende konfliktnivå. Heldigvis har vi lite problemer med andre kunder enn Statens vegvesen.

– Hvor stor andel omsetning har dere på oppdrag for Statens vegvesen?

– Den har nok vært halvparten i perioder.

– Har vært…?

– Ja, har vært. Vi må ned. Vi bremser for fullt. I alle fall på større prosjekter, på grunn av tvistenivået.

– Hvordan foregår den bremsingen?

Ser an prosjekt og byggeleder

– Når prosjekter kommer ut, så ser vi nøye blant annet byggherren og hvem som er byggeleder. Tvistene er i stor grad et personavhengig problem, sier han.

Valleraune mener det ikke er riktig å dra hele vegvesenet over én kam. Det er mye bra der også.

– Vi har prosjekter med SVV opptil 50-60 millioner som fungerer bra. Men det er prosjekter som drives av folk med lokal forankring. Noen prosjekter styres av folk som ikke har noe forhold til miljøet rundt seg, og ofte innleide byggeledere. Da er det bare juss og formaliteter som styrer. Der er det bedre å la være. Eller å være med som UE uten å sitte i førersetet selv, sier han.

Valleraune erkjenner at lovverket rundt merverdiavgiften er som det er, og bør sikkert være sånn.

Bør være MVA-unntak

– Men det burde kunne gjøres unntak for mva-plikten på dokumentert omtvistede beløp. Når vi får beskjed fra oppdragsgiver at en faktura er omtvistet, så burde vi kunne føre det videre til regnskap. Da burde det være mulig å få igjen den mva-en foreløpig, til saken er avgjort.

– Hvis det ble lettere å slippe unna MVA-en, så ville det kanskje blitt enda flere tvister…?

– Det hadde gjort det lettere å stå i stormen. Noen i Statens vegvesen bruker som argument at de har bedre likviditet og kondisjon, og det er ingen problem for dem å tviste. Mye av holdningene i de større prosjektene er sånn. De har ikke travelt. Som entreprenør må du få inn penger for å betale lønn. Statens vegvesen har ikke noe forhold til den siden av bordet. Det føles som å bli pissa på, sier Valleraune.