Landsdekkende sikkerhetsuke hos Pon

Pon Equipment kjørte landsdekkende sikkerhetsuke. Sikkerhetskultur og samhandling skal styrkes. Den evinnelige – og farlige – «jeg skulle bare…» skal vekk.

I 2018 inntraff fire dødsfall i bygg og anlegg. Pon Equipment var en av bedriftene som mistet en medarbeider på jobb. Det har rystet hele bedriften og alle ansatte, og satt ny fart i arbeidet med sikkerhetskulturen for å forhindre at noen blir skadd på jobb.

Sikkerhetsuke hos Pon Equipment AS.

I en uke har alle i Pon Equipment og Pon Rental gjennomgått et sikkerhetsopplegg der fokuset har vært at folk må ta mer vare på hverandre og samhandle i større grad. Budskapet var “STOPP! Ikke på min vakt”.

Annonse

Sikkerhet ikke bare en uke

– Nå skal vi videreutvikle vår sikkerhetskultur i organisasjonen slik at vi kan unngå at noe sånt skjer igjen. Sikkerhet varer selvsagt ikke bare en uke, men vi kjørte et intensivt opplegg i uka som var for å sette fokus og for å legge til rette for videreutvikling av vår sikkerhetskultur, sier Pon Equipment i en pressemelding.

Regler og instrukser alene skaper ikke god sikkerhet. Men kombinert med kultur, kunnskap, holdninger og verdier så kan man bygge en god sikkerhetskultur. Dette har vært budskapet hos Pon, med mange gode diskusjoner og samtaler med og mellom ansatte gjennom uka.

Ulykke ved demontering

En av mekanikerne i Pon Equipment omkom i en ulykke i Tvedestrand i mai. Ulykken inntraff under demontering av et lodd på en stor graver.

Administrerende direktør Erik Sollerud har selv i tiden etter den tragiske arbeidsulykken vært ute flere ganger med mekanikere på jobb.

– Det har vært veldig nyttig for å kunne forstå arbeidsdagen og de utfordringer mange mekanikere møter for å oppnå god sikkerhet på jobb. Vi har hatt bra rutiner og prosesser, men dette må til enhver tid holdes i fokus gjennom kontinuerlig bygging av god sikkerhetskultur og holdninger. Sikkerhet må alltid komme først. Det viktigste verneutstyret som er oppfunnet sitter mellom ørene våre. Det handler bare om å holde det aktivert, sier Erik Sollerud i pressemeldingen.

– Vi vet at sikkerhet opptar våre kunder og vi ønsker til enhver pris å unngå at noe skal skje på kundens anleggsplass, sier HMS-ansvarlig Edvin Lia i Pon Equipment.

Unngå utrygge situasjoner

– Skjer det noe med en av våre ansatte ute på en jobb setter dette kunden i en vanskelig posisjon. Dette er et felles ansvar å unngå utrygge situasjoner, legger han til.

Mange situasjoner og uhell oppstår i situasjoner der “jeg skulle bare…” har vært involvert. Hos Pon Equipment som hos de fleste andre aktører innen vårt område.

Disse få, velkjente og farlige ordene har blitt fokusert særskilt på i Pons sikkerhetsuke. Alle ansatte fått utdelt en symbolsk nøkkelring der det står “STOPP – ikke på min vakt”.

– Er det en situasjon som føles utrygg skal man si stopp. Arbeidet eller operasjonen skal opphøre. Tiltak skal gjøres og eventuelt ny sikker jobb analyse (SJA) skal utføres, sier Pon.

Kontinuerlig arbeid

Sikkerhetsarbeid er et kontinuerlig arbeid. Det alltid bli en enda større del av kulturen, og må gjentas i møter, praktiseres i daglig arbeid og i kontakt med våre kunder.

– Gjennom enkle og hyppige sikker jobbanalyser og RUH (Rapportere uønskede hendelser) rapporteringer av situasjoner som oppleves som utrygge. Prosedyrer må jevnlig gjennomgås og kommuniseres. Det skal aldri være tvil om at sikkerhet skal prioriteres før andre faktorer, sier Pon Equipment i pressemeldingen.