Her starter Dvergsdals største jobb

Norges ferskeste tunnelentreprenør er i gang. Ottar Dvergsdal AS har fått sin desidert største jobb, og har akkurat satt i gang sin nye tunnelavdeling. – Vi er har mye dyktige folk som ønsker utfordringer, sier Nils Arne Dvergsdal.

SKEI, JØLSTER: Ottar Dvergsdal AS har fått HE-oppdraget med bygging av Stardalen kraftverk for Tinfos. Det er et oppdrag verdt oppunder 100 millioner kroner.

– Ja, bortimot. Avisene liker å blåse opp tallene litt. Men det er den desidert største jobben firmaet har hatt, sier eier og daglig leder Nils Arne Dvergsdal.

Annonse

PÅ STUFF: F.v. Bas Marius Fenne, Jørn Inge Egge, Jan Erik Nilsen og Kjetil Fenne. (Foto: Dvergsdal)

Nå i februar var påhugget klart, og drivingen av tunnelen startet.

Oppdraget

Jobben inkluderer betong og grunnarbeid til en kraftstasjon, dam og en bru, samt nesten tre kilometer tunnel på 25-60 kvadratmeter. En del av tunnelen skal bygges med rør under vei fra betongpropp til kraftstasjon.

Dvergsdal har hatt en hyggelig utvikling gjennom flere år, med blant annet flere større jobber. Med denne jobben tar selskapet enda et stort skritt.

Annonse

– Det er en sjanse å ta. Men sånn har det vært fra dag én: Nye sjanser å ta hele tiden. Forskjellen er bare at de blir større og større. Man kommer ingen vei uten å prøve. Etterhvert som vi driver med nye ting må vi omstille. Hele tiden nye måter å gjøre ting på, hele tiden en jobb for å effektivisere. Heldigvis har vi mye dyktige folk som ønsker å ta utfordringer, sier Dvergsdal.

Ny tunnelavdeling

Til denne jobben har selskapet opprettet en ny tunnelavdeling. Da trengs det mye utstyr. Noe har selskapet fra før, noe er kjøpt inn nå. Deriblant en Atlas Copco L2C tunnelrigg – noen år gammel, men lite brukt – er innkjøpt og hentet fra Nord-Norge.

Nils Arne Dvergsdal

KLAR: Ottar Dvergsdal AS kjører i gang en ny tunnelavdeling. Her var tunnelriggen inne til overhaling før oppstart på den store jobben. – Vi satser for fullt, sier Nils Arne Dvergsdal. (Foto: Jørn Søderholm)

Vi besøkte selskapet og prosjektet i dets spede begynnelse i januar. Da sto riggen i verkstedhallen til vedlikehold og klargjøring, og Dvergsdal var midt i jobben med å rekruttere folk til den nye avdelingen.

– Riggen har to bommer og korg, og passer perfekt for denne typen jobb. Vi skal ha 5-8 personer i første omgang. Flinke folk, helst lokale. Vi skal ha et A-lag til å gjøre jobben, lover Dvergsdal.

Før helgen satte riggen sin første borkrone i fjellet. Sommeren 2020 skal det tre kilometer lange hullet være ferdig, og den første strømmen skal produseres høsten 2020.

– Ja, det er bare tiden og veien. Vi må bare komme i gang og gi full gass, sier han.

Krevende jobber med store dimensjoner er intet nytt for Ottar Dvergsdal AS. Stardalen-prosjektet vil gå parallelt med et par andre større kraftjobber. Deriblant et i Førde, der 2600 mm rør (2,6 meter, ja) legges i grøft opptil 14 meter ned i fjell.

Rørgrøft som veiskjæring

– Det er så store rør at grøfta minner mer om en veiskjæring. Den er tre meter bred i bunnen, humrer Dvergsdal.

PÅHUGG: Vi var på besøk i midten av januar. Da så det slik ut der tunnelriggen nå har satt i gang.

PÅHUGG: Vi var på besøk i midten av januar. Da så det slik ut der tunnelriggen nå har satt i gang. (Foto: Jørn Søderholm)

Den nyopprettede avdelingen blir et viktig nytt bein i selskapets virksomhet, ikke «bare» for denne ene jobben. Her satses det for fullt. Dvergsdal ser det som en kjærkommen mulighet til å gjøre seg mindre avhengig av å jobbe for Statens vegvesen.

Han er rystet over både egne opplevelser med etaten og det generelt høye konfliktnivået mellom bransjen og Statens vegvesen.

– Noen må snart ta ansvar for å gjøre noe med det systemet. Er det ingen som tør? Vi vil heller ha jobber for private oppdragsgivere, der vi kan forholde oss til pålitelige folk som står for det de sier. Som hovedentreprenør kan vi styre løpet selv, sier han.

Stardalen kraftverk

Stardalselva

DAM: Dammen som skal hente kraft ut av Stardalselva skal bygges i denne kløfta.

Kraftverket skal settes i drift høsten 2020 og har en forventet årsproduksjon på ca 50 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til om lag 2500 husstander. Stardalen kraftverk vil utnytte et fall på 62 meter i Stardalselva i Jølster kommune.

Det vil bli bygget et inntak og en buedam i betong. Det skal så sprenges en 2,6 km lang tunnel fra inntaket til kraftstasjonen, samt en svingetunnel. I kraftstasjonen vil det bli installert tre Francis-turbiner med en samlet ytelse på ca 17 MW.

– Stardalen kraftverk er 100 prosent eid av Tinfos AS. Når kraftverket er ferdig bygget skal det overdras til finske SV Vattenkraft og bli en del av Bekk og Strøm sin portefølje, opplyser Tinfos AS.