Her kommer Liebherr Norges nye hovedkontor

Liebherr Norge AS har kjøpt 14 mål tomt i Stange Næringspark. Bygger nytt hovedkontor et steinkast fra E6. Har planer om å fortsette kraftig vekst, med utvidelse til andre steder i Norge.

Stor interesse fra lokale media da Liebherr Norge og Stange kommune gikk ut med nyheten om etablering.

Stor interesse fra lokale media da Liebherr Norge og Stange kommune gikk ut med nyheten om etablering. (Foto: Jørn Søderholm)

STANGE: – Endelig! Det er svært hyggelig å kunne offentliggjøre nyheten. Vi har jobbet med dette siden høsten 2017, sier næringssjef Erik Habberstad i Stange kommune.

Bygger i Stange Næringspark

Liebherr Norge AS har bestemt seg for å bygge nytt hovedkontor, på en tomt i Stange Næringspark. Det ligger et godt steinkast fra Stange-krysset på E6, som er under utbygging.

Annonse
Tomta ligger et godt steinkast fra E6, som er under utbygging t.v.

Tomta ligger et godt steinkast fra E6, som er under utbygging t.v. (Foto: Jørn Søderholm)

Næringsområdet og tomta er godt eksponert mot den nye fire-felts E6 som står klar i løpet av 2019. I det nærmeste nabolaget ligger blant annet Furnes jernstøperi, Stange Asfalt og skogsmaskinimportøren Komatsu Forest.

– Dette er en stor dag for Stange kommune. Vi får etablert en viktig bedrift som passer godt i Uthuskrysset. Det er spennende at et internasjonalt selskap som Liebherr vil etablere seg her, i «Norge viktigste veikryss». Stange kommune er i vekst, og denne etableringen er veldig velkommen, sier ordfører Nils A. Røhne i Stange.

Fra Hamar til Stange

F.v. Næringssjef Erik Habberstad, ordfører Nils A. Røhne og Håkan Nyhaugen. (Foto: Jørn Søderholm)

Liebherr Norge flytter virksomheten 18 kilometer sørover fra dagens lokaler på Ingeberg ved Hamar når det nye anlegget i Stange er ferdig. Selskapet regner med å investere 40-50 millioner kroner i det nye hovedkontoret.

– Hvorfor Stange?

– Vi ønsket eksponering mot E6, og en stor nok tomt. Vi fant ikke tilstrekkelig store tomter Hamar. Verken private eller kommunen hadde noe å tilby. Her fikk vi både størrelse og eksponering, sier daglig leder Håkan Nyhaugen i Liebherr Norge AS.

Liebherr Norge AS har kjøpt tomta, og bygger hovedkontoret for å eie dette selv. Nyhaugen er glad for å konstatere at selskapet ønskes velkommen av kommunen.

Velkommen

Håkan Nyhaugen er glad for at Liebherr Norge ønskes velkommen i Stange.

– Ja, det er viktig at vi føler oss velkommen i kommunen. Vi etablerer oss i nærheten av der vi er fra før. Blant annet for di vi ønsker å beholde alle ansatte og en stabil arbeidskraft. Vi skal være en god, trygg og stabil arbeidsplass, sier han.

Selskapet har i dag ansvar salg og service på anleggsmaskiner og industrimaskiner, men også et overordnet markedsansvar alle produktområder i Norge.

Libherr-konsernet har 45 000 ansatte på verdensbasis, hovedkontor i Sveis og et produktspekter som spenner fra hvitevarer til nevnte anleggs- og industrimaskiner.

I dag har Liebherr Norge AS 30 ansatte, og økte fra 20 til 30 i løpet av 2018. Omsetning 300 millioner i 18, med budsjettert omsetning 340 millioner i år. Liebherr Norge ble for øvrig et norsk AS fra 1. januar i år, etter å ha drevet som et NUF under Liebherr Sverige siden starten i 2011.

Nybygget

Detaljene i det nye hovedkontoret er ikke klare ennå. Skissen på bildet øverst er kun en indikasjon på hvordan det kan bli. Men det skal i alle fall bygges et hovedverksted, delelager og et administrasjonssentrum. Klargjøring av nye maskiner skal foregå her.

– Vi er foreløpig en liten aktør i anlegg, i et marked med mange konkurrenter. Med 83 solgte enheter i fjor har vi en liten andel av det totale anleggsmarkedet. I sentral-europa er Liebherr nummer én, og vi har ambisjoner om å bli en betydelig aktør også i Norge, sier Nyhaugen.

– Har dere tallfestet disse ambisjonene?

– Ja, men det går vi ikke ut med. Jeg ønsker ikke å provosere de andre mer enn nødvendig, sier han.

Allerede for liten

Er: Snødeponi. Blir: Hovedkontor for Liebherr Norge

I dag er tomta et snødeponi. I løpet av 2020 skal Liebherr Norges nye hovedkontor bygges her, med foreløpig god plass rundt til å utvide. (Foto: Jørn Søderholm)

Liebherr Norge-sjefen er så sikker på at den veksten kommer at han allerede lurer på om den 14 mål store tomta de har kjøpt kan bli for liten.

Han innledet like godt samtaler med næringssjef Erik Habberstad om utvidelse allerede før gårsdagens pressekonferanse om etableringen var avsluttet.

I tillegg til det kommende hovedkontoret på Stange har Liebherr Norge også intensjoner om å etablere seg i Bergen og Trondheim, uten at selskapet har konkrete planer å gå ut med her.

– Når står det ferdig her på Stange?

– Vet ikke ennå. Tomta er ferdig regulert, det ligger vei, vann, avløp og fiber i området. Vi kan teknisk sett begynne å bygge allerede i år, men det kommer neppe til å skje. Kontrakten med Stange kommune sier at vi må starte bygging innen to år, sier Håkan Nyhaugen.

Furnes Jernstøperi

Furnes Jernstøperi er nærmeste nabo. (Foto: Jørn Søderholm)