Heder til avtroppende Toril Hofshagen

VA-bransjen møttes til Hallingtreff. Der ble avtroppende direktør i Norsk Vann takket av og tildelt Hallingtreffs hederspris. Hun slutter, etter 31 år i vannbransjen. Men hun skal fortsatt jobbe med vann.

Avtroppende Norsk Vann direktør Toril Hofshagen var uforberedt på å bli både hedret og takket under Hallingtreff på Geilo.

Tirsdag kveld fikk hun som første kvinne tildelt Hallingtreffs hederspris. Tdligere på dagen ble hun tildelt VA og VVS produsentenes vannpris, en pris som ble delt ut for aller første gang. Det går fram av en pressemelding fra Hallingtreff.

Annonse

Hallingtreffs hederspris deles i år ut for sjette gang. Det var direktør i Hallingplast AS, Steinar Tragethon som sto for utdelingen.

En ildsjel i vannbransjen

– I år vil vi løfte fram en person som i en årrekke har stått i fremste rekke for å synliggjøre utfordringer og muligheter i norsk og internasjonal vannbransje. Prisvinneren er en ildsjel som hele tiden bidrar til å høyne standarden i faget. Et spesielt fokus har det vært på utvikling av nye metoder og teknikker. Hverdagen har ofte handlet om å oppfylle en visjon om rent vann til alle i landet, bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling, sa Steinar Tragethon i sin tale.

Prisen tildeles i følge pressemeldingen en person som har vært en ildsjel i VA-faget. Disse har tidligere fått prisen:

  1. Virksomhetsleder Arne Johansen i Nesodden kommune.
  2. Journalist Odd Borgestrand
  3. Rådgiver og Hallingtreffets far, Arve Hansen
  4. Rådgiver Tom A. Karlsen i Cowi
  5. Senioringeniør Frode Berteig i Bærum kommune

En god representant

– Hofshagen har ved flere anledninger vært gjest og foredragsholder på Hallingtreff, og har vist stor interesse for både rørfaget og praktikernes hverdag. Det skal allsidighet til å holde fokus på så mange ulike felt innen vannbransjen, men prisvinneren har klart det på en utmerket måte. Hun har representert sin arbeidsplass utad mot politikere, myndigheter, samarbeidsorganisasjoner og presse både nasjonalt og på europeisk nivå. Vi vil takke prisvinneren for en utrolig innsats gjennom de siste 20 årene i norsk vannbransje, sa Tragethon.

Dermed forsto de aller fleste i salen at årets hederspris gikk til avtroppende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen.

Fikk hakeslepp

Hun var tydelig både overrasket og rørt over å få denne prisen.
– Jeg får både hakeslepp og sjokk over prisene jeg nå har mottatt. Dette var en stor ære for meg. Vi er i en bransje med en rekke utrolige fagentusiaster, og jeg burde vel sluttet oftere om jeg hadde vist at det lå priser og ventet på meg, sa Hofshagen til stor latter i salen.

– Dette er en pris jeg setter høyt. Årets Hallingtreff er en av mine siste opptredener i vannbransjen, og det å få være tilstede på dette arrangementet, der jeg møter praktikere som jobber i den virkelige verden, det er en god opplevelse for meg, sa Hofshagen i følge pressemeldingen.

VA og VVS produsentenes vannpris

Hofshagen ble også hedret med VA og VVS produsentenes nyinnstiftede vannpris. Prisen er et spesialdesignet kumlokk.

Hensikten med prisen er å synligjøre og hedre en person eller organisasjon som har gjort en spesiell jobb for bransjen. Vannprisen 2018 trekker fram en person som gjennom mange har gjort en sørlig innsats for norsk vannbransje, og prisen gikk selvsagt til Toril Hofshagen.

– Det er både en stor ære og litt trist å gi deg denne prisen, sa daglig leder Bjarne Haugland i VA og VVS-produsentene i tildelingstalen.

Etter 31 år i norsk vannbransje går Hofshagen nå fra vann til flom og skred i NVE.