For mye «ulumskheter»* i bransjen

– Jeg har ikke mistro til entreprenører generelt, men til noen av dem. Det går jo ikke an ikke å ha det når man ser realiteten i øynene. Det sa veidirektør Terje Moe Gustavsen på Arctic Entrepreneur. Nå vil han straffe hovedentreprenørene.

Det var ikke noe glansbilde veidirektøren tegnet opp for forsamlingen da han tok opp det han kalte for «ulumskheter»* i bransjen.

– Vi konstaterer at «alle» ønsker et seriøst arbeidsmarked. Men kan det tenkes at det er mer useriøsitet enn det vi tror? Jeg tror vi må erkjenne at det er mye å ta fatt i, sa han.

Annonse

– Det er dessverre en liten gruppe som rett og slett ikke har intensjon om å etterleve regelverk, fordi det er økonomisk gunstig ikke å gjøre det. Da er det vårt ønske og virkemiddel rett og slett å fjerne dem.

– Så har vi en gruppe som utnytter situasjonen, og nok også gjør det bevisst. Men disse kan påvirkes, og det ønsker vi å gjøre med mer kontroll, altså å øke oppdagelsesrisikoen, konstaterte Moe Gustavsen.

Mange som «prøver seg»

En måte å få bukt med disse «ulumskhetene»* på kan være å la hovedentreprenørene ta støyten når feilen ligger hos underentreprenører.

– Vi vil ha blikket enda sterke rettet mot første ledd, altså i stor grad hovedentreprenør, og det kan bli aktuelt å sanksjonere mot dem for hva vi oppdager i annet ledd. Det tror jeg vil skjerpe første ledd i langt større grad enn i dag, sa veidirektøren blant annet. For han er lei av at det er så mange aktører som «prøver seg».

– Det er dessverre en del bedrifter som «prøver seg». For eksempel entreprenører som prøver å fakturere for så mye strøing at det ville vært vanskelig å komme frem på veien på grunn av for mye sand hvis det hadde vært riktig. Og når vi snur rundt og i stedet fakturerer for antall minutter på strøapparatet, så blir det helt omvendt. Entreprenørene legger da ut alt for lite sand. I slike tilfeller er det kontroll som gjelder. Og sanksjoner, slo han fast.

Krimseksjonen utvides?

– Noe av det verste jeg ser er når vi får krav om endrede mengder eller lignende i sluttoppgjøret på for eksempel 150 millioner kroner. Så håndteres dette, og man kommer slutt fram til at det er rimelig at entreprenøren skal kompenseres med 30 millioner. Når entreprenøren da er strålende fornøyd med 30 millioner, så blir jeg ekstremt skuffa. For hva i all verden er det de ønsket 150 millioner for da, hvis de er fornøyd med 30? Dette opplever vi litt for ofte, fortsatte Moe Gustavsen.

– Det er en egen krimseksjon hos oss, som dere vet. Denne seksjonen har 15 ansatte. Jeg skulle så gjerne sett at det ikke var nødvendig. Men det er det altså. Og det er nok mer sannsynlig at vi utvider den enn at enn at vi reduserer, sa han.

De fleste er ærlige

Bildet var imidlertid ikke helsvart, for de fleste er tross alt seriøse og «ordentlige», ifølge veidirektøren.

– Jeg er opptatt av rettsfølelsen. Det er uhyre viktig å understøtte folks rettsfølelse, dersom man skal få folk til å gjøre noe riktig. Hvorfor er dere egentlig ærlige, selv om dere vet at oppdagelsesrisikoen ikke er veldig stor? spurte han forsamlingen.

– Jo, det er fordi dere har en grunnleggende rettsfølelse. Det skal være ordentlig, ikke sant? Og det er det vi skal bygge på. For det er også en gruppe – og dem er det heldigvis flest av – som har som intensjon å etterleve regelverket. Disse skal vi støtte og veilede. Men vi må være mer bevisste at vi har hele denne pyramiden, og vi må innrette vår innsats etter det, sa han.

Vil dele SVV i seks divisjoner

Veidirektøren informerte også om den store om organiseringen Statens vegvesen står overfor.

– Vi la fram en utredning i forrige uke med forslag til hvordan Statens vegvesen skal organiseres fremover. Flere modeller er vurdert, men vi foreslår å gå fra geografiske regioner til faglige divisjoner, forklarte han.

– Vi tenker oss å dele Statens vegvesen inn i seks divisjoner. En trafikant- og kjøretøydivisjon, som skal ta seg av registrering av førerkort, kontroll, tilsyn etc. En utbyggingsdivisjon, som kanskje er den største endringen fra dagens situasjon. Der tenker vi å samle alle veiprosjekter med en kostnad på 200 millioner pluss, uten noen geografisk fast struktur. Videre ønsker vi en egen veidivisjon, som tar seg av drift og vedlikehold og veiprosjekter under 200 millioner kroner. Der må vi nok ha en geografisk underliggende struktur. Vi ønsker også en transport- og samfunnsdivisjon, der blant annet sektoransvaret for trafikksikkerhet ligger. En egen IT-divisjon var jeg veldig i tvil om at vi skulle ha, men vi er tross alt landets nest største dataeier. Til slutt kommer fellesfunksjonene, som er kjempeviktige oppgaver for at virksomheten skal gå rundt, sa Moe Gustavsen.


* For ordens skyld; «ulumskheter» er ikke noe ord. Det er nok «uhumskheter» veidirektøren mener.